Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

AktuelltRSS

2017-09-29 kl 16:00
Har du erfarenhet av brandmannayrket eller går du den tvååriga utbildningen Skydd mot olyckor (SMO)? Då kanske du vill arbeta i Sveriges största räddningstjänst sommaren 2018?
– Vikariatet kan vara början på en ny karriär, säger brandmannen Tobias Colliander.
2017-08-31 kl 16:00
Självklart var Storstockholms brandförsvar på plats på Österåkers största folkfest, Kanalens dag i Åkersberga.
2017-08-16 kl 07:00
Sjuåriga Julia Nordfors och lillasystern Josefine ser kanske inte ut som superhjältar vi är vana att se på film, men dom är modigare än man kan tro. När deras hus började brinna släppte Julia ut hunden ur huset och ringde 112. Hon berättade för SOS-alarm att huset brann och vilken adress dom bodde på.
2017-08-03 kl 16:00
Storstockholms brandförsvar genomförde under torsdagen ett seminarium i Pridehouse där det svåra men viktiga ämnet om psykisk ohälsa och självmord lyftes.
2017-08-01 kl 12:00
Även i år deltar Storstockholms brandförsvar i Pridefestivalen i Stockholm. Deltagandet genomförs tillsammans med andra räddningsorganisationer och MSB i syfte att aktivt ta ställning till alla människors lika värde.
2017-07-10 kl 13:00
Den VMA-signal (Viktigt Meddelande till Allmänheten) som ljöd i Stockholm vid 22-tiden på söndag kväll var fel. Orsaken till felet utreds nu av SOS Alarm.
2017-07-06 kl 15:00
Storstockholms brandförsvar har nu tecknat nya lokala kollektivavtal med arbetstagarorganisationerna Kommunal, Vision och BRF. Avtalen innebär bland annat högre ersättningar för deltidsanställda brandmän och mer tid till att öva.
2017-06-21 kl 13:05
Storstockholms brandförsvar har låtit en extern utredare göra en utvärdering av arbetet med räddningsinsatsen vid terrordådet på Drottninggatan den 7 april. Idag lämnar utredaren sin erfarenhetsrapport.
2017-06-12 kl 11:00
Just nu söker Storstockholms brandförsvar nya enhetschefer, för närvarande med placering på Solna, Åkersberga, Lidingö, Brännkyrka och Täby brandstationer.
2017-05-15 kl 10:00
Ta med hela familjen och besök Storstockholms brandförsvar! Lördagen den 20 maj är det dags för öppet hus på Åkersberga brandstation och en vecka senare, den 27 maj, är du välkommen till Värmdö brandstation.
2017-04-10 kl 15:30
Stefan Nilsson, brandman på Kungsholmens brandstation, var på plats på Drottninggatan efter lastbilsattacken, fredag den 7 april 2017. Här är hans berättelse.
2017-04-08 kl 16:00
– Det är en sorgens dag och vi känner med dem som drabbats av de fruktansvärda händelserna i Stockholms innerstad igår, säger Svante Borg, chef för Storstockholms brandförsvar.
2017-04-08 kl 00:01
Storstockholms brandförsvar har under dagen arbetat fullt ut med att hantera och mildra konsekvenserna av de fruktansvärda händelser som inträffat i Stockholms innerstad.
2017-04-07 kl 17:10
Storstockholms brandförsvar har en stor mängd räddningsenheter och ledningsenheter på plats för att hantera skadesituationen i samband med de pågående händelserna i Stockholm.
2017-04-07 kl 15:45
För pressinformation kring den pågående situationen i Stockholms innerstad, kontakta tjänstgörande pressbefäl i Storstockholms räddningscentral, telefon 08-454 83 74.
2017-04-07 kl 13:20
Upphandlingen gäller brandskyddskontroll och sotning i sju respektive fem av Storstockholms brandförsvars tio medlemskommuner.
2017-04-06 kl 12:00
Storstockholms brandförsvar flaggar idag på halv stång mellan klockan 13.30-14.30 för att hedra en medarbetare som begravs. Efter begravningsakten hissas flaggan åter på hel stång.
2017-03-13 kl 16:20
Storstockholms brandförsvar söker nya brandinspektörer. Som brandinspektör tillhör du enheten för olycksförebyggande myndighetsutövning och stöd till den enskilde.
2017-02-15 kl 14:10
Storstockholms brandförsvar söker ledningsoperatörer till Storstockholms räddningscentral. Vi söker dig som i rollen som ledningsoperatör vill vara en del i utvecklingen av Sveriges största räddningscentral.
2017-02-13 kl 08:00
Foldern ”Viktig information till dig som bor eller vistas nära Fortum Värme Värtaverket” delas ut i de delar av Storstockholms brandförsvars område som ligger i anslutning till verksamheten. Foldern innehåller information om Värtaverket samt hur du bör agera om en olycka inträffar vid någon av verksamheterna. Fortum Värme Värtaverket är lokaliserat i stadsdelen Hjorthagen i Stockholm.
2017-01-12 kl 16:20
Storstockholms brandförsvar söker just nu tekniker till våra utbildningsanläggningar i Ågesta och Okvista samt en chaufför till Ågesta.
2016-12-27 kl 14:00
I år flyttas det traditionella nyårsfirande i centrala Stockholm från Slussen till området runt Skeppsbron, Slottsbacken, Strömbron och Södra Blasieholmskajen.
2016-12-20 kl 10:45
På grund av en omfattande uppdatering av vårt verksamhetssystem kommer kansliet att ha mycket begränsade möjligheter att plocka fram material, t.ex. insatsrapporter, statistik över utryckningar med mera, från och med torsdag den 22 december till och med årsskiftet.
2016-12-12 kl 15:20
Hur är det att jobba som chef för en brandstation i Storstockholms brandförsvar? Vi söker just nu nya chefer som vill leda och utveckla arbetet vid en enhet inom räddningsavdelningen, det vill säga en brandstation. Här berättar några av våra enhetschefer om vad de tycker om jobbet som chef inom Storstockholms brandförsvar, SSBF.
2016-11-22 kl 10:00
Direktionen för Storstockholms brandförsvar sammanträder den 29 november 2016. Vid sammanträdet kommer förbundets förslag till verksamhetsplan och budget för 2017 att behandlas.
2016-10-26 kl 14:00
Storstockholms brandförsvar arbetar för att ha en minimal påverkan på miljön. Inom ramen för det arbetet och efter önskemål från boende i Vidja har SSBF låtit göra utökade provtagningar, utöver de undersökningar som gjordes i augusti, i området kring Ågesta brandövningsplats.
2016-10-03 kl 10:35
Storstockholms brandförsvar har under helgen vecka 39 larmats till ett stort antal bilbränder i Vällingby.
2016-09-27 kl 13:00
Balansskotrar eller så kallade hoverboards har blivit mer och mer populära. Självklart är de roliga att åka på men det är inte helt riskfritt. Förutom fallolyckor och trafikolyckor så har vi på Storstockholms brandförsvar noterat en ökning i antalet bränder i dessa skotrar den senaste tiden.
2016-09-16 kl 08:35
Storstockholms brandförsvar har under augusti låtit ta prover på grundvattnet i nio bergborrade brunnar i bostadsområdet Vidja, Huddinge kommun. Detta för att säkerställa att markföroreningar från det näraliggande brandövningsfältet Ågesta inte har spridit sig.
2016-09-13 kl 14:30
Knappt har vi sagt farväl till sommaren 2016 förrän det är dags att börja planeringen och rekryteringen inför nästa sommar.
2016-08-18 kl 12:00
Just nu söker vi ny chef till enheten Ledning inom avdelningen Ledning och samverkan.
2016-08-10 kl 23:00
Storstockholms brandförsvar har under våren låtit undersöka om det finns föroreningar i marken på brandövningsfältet Ågesta. Man har hittat förhöjda halter av perfluorerade ämnen (PFAS), specifikt en kemikalie som heter PFOS. Ämnet är förbjudet inom EU sedan 2008, men har historiskt använts bland annat i brandsläckningsskum. Åtgärder har nu vidtagits för att stoppa vidare spridning.
2016-07-15 kl 10:00
Storstockholms brandförsvar har låtit undersöka om det finns föroreningar i marken på brandövningsfältet Ågesta. Man har hittat förhöjda halter av perfluorerade ämnen (PFAS), specifikt en kemikalie som heter PFOS. Ämnet är förbjudet inom EU sedan 2008, men har historiskt används bland annat i brandsläckningsskum. Åtgärder har nu vidtagits för att stoppa vidare spridning.
2016-07-13 kl 13:20
Efter fyra intensiva dagar i Almedalen står det klart att intresset för räddningstjänsten och räddningstjänstens framtidsfrågor är stort.
2016-06-17 kl 13:30
Sju räddningstjänster deltar i Almedalen med en seminarieserie som handlar om framtidens räddningstjänst. Vi strävar efter att belysa både de stora och de små perspektiven och hur dessa båda måste samverka i de större sammanhangen för att man ska nå framgång. Även om ingången är räddningstjänst strävar vi efter ett samhällsperspektiv i diskussionerna.
2016-05-30 kl 17:00
Värmdö kommun arrangerade den 28 maj i samarbete med Storstockholms brandförsvar och flera andra organisationer Beredskapsdagen på Värmdö brandstation.
2016-05-20 kl 13:20
Är du intresserad av äldre bilar? Kanske gamla brandbilar lockar ditt intresse? Välkommen till Gärdesloppet den 22 maj 2016. Då kommer Storstockholms brandförsvar att visa upp flera fina veteranbrandbilar.
2016-04-26 kl 15:25
Det finns ett stort antal privata företag som erbjuder tjänster inom brandskydd. I några få fall handlar det om företag som under falsk förespegling hävdar att de agerar i samarbete med brandförsvaret. Storstockholms brandförsvar har inga sådana samarbeten.
2016-04-21 kl 12:15
Storstockholms brandförsvars specialresurser gällande farliga ämnen finns på Farsta brandstation. April och maj är en intensiv övningsperiod då brandmännen övar insatser där farliga ämnen befaras. Den 18 april övades avancerad indikering på Johannes brandstation.
2016-04-15 kl 14:00
Vid årsskiftet införde Storstockholms brandförsvar nya justerade avgifter för utlämnande av allmänna handlingar.
2016-04-12 kl 10:00
Visste du att Storstockholms brandförsvar har 1600 brandslangar? Varje slang är 25 meter lång vilket betyder att vi totalt har fyra mil slang, lika långt som sträckan mellan Stockholm och Arlanda.
2016-04-04 kl 16:45
Måndagen den 4 april påbörjar Storstockholms brandförsvar en uppdatering av tekniken bakom utomhusvarningssignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA), populärt kallad ”Hesa Fredrik”. VMA-systemet kommer inte att fungera fullt ut medan arbetena pågår.
2016-03-18 kl 09:00
Det krävs inte många dagar med sol och vackert väder för att fjorårsgräset ska torka och risken för gräsbränder öka dramatiskt.
2016-02-12 kl 11:00
På onsdagseftermiddagen den 10 februari bjöds Richard Herrey och Emma Chisholm in till Johannes brandstation för att premieras för sin humana insatsen i samband med en lägenhetsbrand.
2016-02-10 kl 11:45
På fredag den 12 februari delas foldern Risker i din omgivning ut i delar av Storstockholms brandförsvars område. Foldern innehåller information om vissa av verksamheterna i Oljehamnen Loudden samt hur du bör agera om en olycka inträffar vid någon av verksamheterna.
2016-02-01 kl 13:10
I mars ökas tryggheten för invånarna i Sala och Heby kommuner, då Storstockholms räddningscentral, SSRC, börjar samarbeta med Räddningstjänsten Sala-Heby. Larm och ledning av räddningsresurserna i Sala-Heby sker då från Storstockholms räddningscentral.
2015-12-29 kl 08:45
Nyårsfirandet i Stockholm ska vara både tryggt och trevligt. Slussen blir, som tidigare år, en fyrverkerifri zon på nyårsnatten. Inga fyrverkerier tillåts inom ett avspärrat område och även bil- och kollektivtrafiken påverkas. Stockholms stad bjuder istället firande stockholmare på ett stort fyrverkeri.

Firandet fortsätter på nyårsdagen då staden bjuder in till gratis orgelkonserter i Stadshuset.
2015-12-28 kl 17:00
Storstockholms brandförsvars direktion hade sammanträde den 15 december 2015. Protokollet har justerats den 22 december.
2015-12-21 kl 15:00
Sedan den 15 december klockan 10.00 är det SSRC som har tagit över ansvaret för alarmering och ledning av Brandkåren Attundas utryckningsorganisation.
2015-12-15 kl 14:00
Protokollet från direktionens sammanträde den 2015-11-24 har justerats.
2015-12-10 kl 15:30
Som Sveriges största räddningstjänst med ett räddningsområde som omfattar över 1,3 miljoner människor är det viktigt att följa teknikutvecklingen. För serverhall, kommunikationsnät och digitala verksamhetsstöd etablerar nu organisationen en egen driftsäker IT-infrastruktur via Stokabs fibernät.
2015-12-09 kl 11:30
Brandskyddsföreningen, som är en allmännyttig ideell organisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige, har nyligen tagit fram en vägledning för brandskydd i boenden för asylsökande.
2015-11-27 kl 15:00
Storstockholms brandförsvar vill göra ett förtydligande för ägare av enfamiljsfastigheter om de regler som gäller för rengöring av imkanaler. Det finns inget lagkrav på årlig rengöring av dessa.
2015-11-26 kl 14:40
Natten mot den 27 november 2015 kommer Storstockholms brandförsvar tillsammans med SL och MTR att genomföra en planerad insatsövning i Stockholms tunnelbana.
2015-11-05 kl 15:45
Med början den 9 november kommer det att ske en uppdatering av tekniken bakom signalen viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Först ut bland SSBF:s medlemskommuner är Täby.
2015-10-22 kl 14:30
Tjänsten som vikarierande registrator är placerad på förbundskansliet som tillhör förbundsledningens stab. Enheten består idag av tre personer. Inom enheten arbetar vi med bl.a. med registratur, arkiv och administrationen kring förbundets politiska organisation.
2015-10-21 kl 14:30
Antalet asylsökande och även ensamkommande flyktingbarn ökar just nu kraftigt i Sverige. Ett stort engagemang finns i samhället om att hjälpa till på olika vis, så även med boende. Denna information vänder sig till dig som öppnar ett boende för nyanlända eller arrangerar tillfälligt boende för utsatta människor.
2015-10-15 kl 16:30
Storstockholms brandförsvar söker handläggare teknik och kommunikationssystem till enheten ledning. Organisatoriskt är enheten placerad under avdelningen ledning och samverkan inom Storstockholms brandförsvar.
2015-10-05 kl 00:00
Den 3 oktober firade Storstockholms brandförsvar och Kustbevakningen sina nya respektive nyrenoverade lokaler på Djurö Räddningscenter med öppet hus.

2015-10-01 kl 10:21
Lördagen den 3 oktober mellan klockan 11.00-15.00 välkomnas allmänheten till öppet hus på Räddningscenter Djurö.
2015-09-24 kl 09:30
Torsdag den 24 september genomför Storstockholms brandförsvar en övning i kvarteret Vinstocken vid Gustav Adolfs torg. Övningen ska inte påverka den ordinarie verksamheten i området, men kan orsaka viss trafikstörning för genomfartstrafik. Brandförsvaret vill därför uppmana till försiktighet när området passeras.
2015-09-22 kl 00:00
Brandkåren Attunda har tillkännagett tilldelningsbeslutet av upphandlingen avseende larm och ledning och tiden för överklagan har förfallit. Därmed står det klart att SSBF vinner det nya avtalet.
2015-09-11 kl 11:00
Den 10 september 2015 rullade en ny stegbil - 2030 - in på Johannes brandstation. Det är en helt ny modell från tyska Magirus.
2015-09-07 kl 16:00
Nu är det dags för ett nytt informationsblad från Storstockholms brandförsvar. Bladet skickas bland annat till våra medlemskommuner. Vi presenterar ett urval av händelser, insatsstatistik och kortfattad information om vår verksamhet. Denna gång har vi samlat statisk för hela sommaren.
2015-07-22 kl 11:55
Avtal mellan SKL/Pacta och Brandmännens Riksförbund (BRF), har träffats den 21 juli 2015. Konflikten är därmed avslutad. BRF har återkallat samtliga varsel mot berörda kommuner och kommunalförbund.
2015-07-20 kl 11:15
I Storstockholms brandförsvars och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:s tält i Pridepark möter du räddningstjänsten i Sverige. Vi har gjort slut med fördomar och står upp för alla människors lika värde.
2015-07-09 kl 16:30
Storstockholms brandförsvar (SSBF) är ett kommunalförbund där 10 kommuner samarbetar, kommunerna är Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Storstockholms brandförsvars uppdrag är att skapa trygghet för de som bor, verkar och vistas i medlemskommunerna.
2015-06-17 kl 07:49
Ett nytt kollektivavtal för Sveriges deltidsbrandmän har strandat. Måndagen den 15 juni kl. 06.00 har Brandmännens Riksförbund (BRF) påkallat stridsåtgärder, då förhandlingarna med Sveriges kommuner och landsting samt Pacta har strandat. Vi bedömer att konflikten just nu inte påverkar Storstockholms brandförsvars (SSBF) förmåga att genomföra akuta insatser. Tryggheten och säkerheten för invånarna i medlemskommunerna kommer att vara fortsatt hög.
2015-04-15 kl 09:00
Nu är det dags för ett nytt informationsblad från Storstockholms brandförsvar. Bladet skickas bland annat till våra medlemskommuner. Vi presenterar ett urval av händelser, insatsstatistik och kortfattad information om vår verksamhet.
2015-04-10 kl 13:00
I mitten av februari anordnade Storstockholms brandförsvar en dialogdag med medlemskommunerna. Inför dagen uppdaterades SSBF:s kontaktvägar efter geografiska ansvarsområden.
2015-04-02 kl 08:35
Vi söker nu två nya medarbetare till den enhet som ansvarar för riskhantering, insatsplanering och olycksutredning inom förbundet.
2015-02-09 kl 10:25
Nu är det dags för det första informationsbladet 2015 från Storstockholms brandförsvar. Bladet skickas bland annat till våra medlemskommuner. Vi presenterar ett urval av händelser, insatsstatistik och kortfattad information om vår verksamhet.
2014-12-10 kl 10:00
Storstockholms brandförsvar (SSBF) är ett kommunalförbund där 10 kommuner samarbetar, kommunerna är Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.
2014-11-28 kl 13:15
Under december månad sker det många olyckor med brandorsak runt om i vårt län. Samtidigt finns en hel del som vi själva kan göra för att förebygga bränder i våra bostäder. Storstockholms brandförsvar vill därför informera om vikten av god brandsäkerhet i hemmet.
2014-11-11 kl 15:00
Nu är det dags för årets åttonde informationsblad från Storstockholms brandförsvar. Bladet skickas bland annat till våra medlemskommuner. Vi presenterar ett urval av händelser, insatsstatistik och kortfattad information om vår verksamhet.
2014-11-10 kl 11:15
Polisen, Storstockholms brandförsvar och Solna stad bjuder in till seminarium 27 november. Trygg i vardagen, säkerhet med fokus på dig som är 65+.
2014-10-30 kl 10:20
SSBF skannar numera sina leverantörsfakturor i Fagersta. Den nya faktureringsadressen gäller omedelbart.
2014-10-07 kl 11:00
Nu är det dags för årets sjunde informationsblad från Storstockholms brandförsvar. Bladet skickas bland annat till våra medlemskommuner. Vi presenterar ett urval av händelser, insatsstatistik och kortfattad information om vår verksamhet.
2014-09-30 kl 17:00
Den 1 oktober på FN:s internationella äldredag, en dag då äldres säkerhet sätts i fokus på många ställen i landet och världen.
2014-09-10 kl 09:30
Nu är det dags för ett nytt informationsblad från Storstockholms brandförsvar. Bladet skickas bland annat till våra medlemskommuner. Vi presenterar ett urval av händelser, insatsstatistik och kortfattad information om vår verksamhet.
2014-09-04 kl 10:45
Nu startar Storstockholms brandförsvars informations- och utbildningskampanj som handlar om säkerhet i skärgården.
2014-08-15 kl 11:05
Nu har Storstockholms brandförsvars direktion fattat beslut om att tillsätta Svante Borg som ny förbundsdirektör efter Göran Gunnarsson som går i pension. Storstockholms brandförsvar är den överlägset största av landets räddningstjänster och omfattar över 1,3 miljoner människor. Svante Borg tillträder tjänsten den 15 september 2014.
2014-08-06 kl 16:00
Enheter från räddningstjänsterna i Stockholms län, Uppsala, Enköping-Håbo och Gotland stöttar både med personal och materiel vid den stora skogsbranden i området kring Sala i Västmanland.
2014-07-08 kl 10:00
Den 3 juli började det brinna i anläggningen Big Bag i Snösätra som sorterar bygg- och rivningsavfall och brännbara grovsopor.
2014-06-18 kl 14:45
Nu är det dags för maj månads informationsblad från Storstockholms brandförsvar. Bladet skickas bland annat till våra medlemskommuner. Vi presenterar ett urval av händelser, insatsstatistik och kortfattad information om vår verksamhet.
2014-05-15 kl 16:32
Nu är det dags för april månads informationsblad från Storstockholms brandförsvar. Bladet skickas bland annat till våra medlemskommuner. Vi presenterar ett urval av händelser, insatsstatistik och kortfattad information om vår verksamhet.
2014-03-28 kl 08:00
Nu är Storstockholms brandförsvars årsredovisning för 2013 klar och finns för nedladdning och i en tryckt version. Vi är stolta över all den verksamhet som genomförts under 2013. Vi har tagit många stora kliv för att förbättra ledning och styrning samtidigt som vi uppnått våra verksamhetsmål och en budget i balans.