Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Dokumentcenter

Välkommen till Storstockholms brandförsvars dokumentcenter. Här kan du ladda ner dokument som exempelvis blanketter för tillståndsansökningar och skriftlig brandskyddsredogörelse, taxor för sotning, styrdokument och mycket mer.

Vår dokumentcenter är under uppbyggnad och kommer att fyllas på efter hand.
Behöver du ansöka om tillstånd, dispens för sotning eller göra en skriftlig brandskydds-redogörelse?...
Här hittar du taxor för tillståndshantering, tillsyn, sotning och rengöring samt brandskyddskontroll...
Protokoll från direktionen sammanträden.
Här hittar du förbundets styrdokument för verksamhet och ekonomi. I de fall där det finns...
Vägledningsdokument som gäller för projektering inom Storstockholms brandförsvars tio medlemskommuner.
Söker du en broschyr eller ett informationsblad hittar du det och mycket mer här.