Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Informationsmaterial

Söker du en broschyr eller ett informationsblad hittar du det och mycket mer här.


För att öppna eller spara ett dokument klickar du på filen och väljer "Öppna" eller "Spara" från den dialogruta som visas på skärmen.
 


 

Om oss
 

Storstockholms brandförsvars årsredovisning

→ Årsredovisning 2016


Information och rådgivning


Säker hemma
Råd och tips om hur du själv kan skapa en tryggare hemmiljö.

→ Svenska
→ Engelska

Stäng dörren - röken dödar
Informationsblad/trapphusanslag på fem språk.

→ Svenska
→ Arabiska
→ Engelska
→ Somaliska
→ Turkiska

Trapphusanslag
Detta anslag ger några enkla råd om hur man kan skydda sig och sina grannar mot brand. Anslaget kan till exempel sättas upp i trapphus i flerbostadshus. Ges ut av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

→ Skydda dig och dina grannar mot brand


Tillsyn
 

→ Brandförsvaret gör tillsyn
Här får du information om hur en tillsyn går till, varför tillsyn utförs, vad som kontrolleras samt vad som händer efter tillsynen.


Efter brand eller olycka
 

→ Åtgärder efter brand eller olycka

Tips fån Storstockholms brandförsvar om vad som är viktigt att tänka på för dig som har fått egendom skadad i samband med brand eller annan olycka.