Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Styrdokument

Här hittar du förbundets styrdokument för verksamhet och ekonomi. I de fall där det finns uppföljningar placeras dessa under respektive "flik" i marginalen till vänster.

 → Förbundsordning
Förbundsordningen reglerar förhållandet mellan förbundet och medlemskommunerna.


 → Handlingsprogram
Handlingsprogram för skydd mot olyckor som kan leda till räddningsinsats för Storstockholms brandförsvar, avseende åren 2016-2019.


 → Verksamhetsplan
Storstockholms brandförsvars verksamhetsplan för innevarande år samt uppföljning.