Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Taxor och avgifter

Här hittar du taxor för tillståndshantering, tillsyn, sotning och rengöring samt brandskyddskontroll. Alla Storstockholms brandförsvars taxor kommer att samlas här.


 → Brandskyddskontroll
Taxa för utförande av föreskriven brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4§ lag om skydd mot olyckor (2003:778). → Sotning och rengöring
Taxa för utförande av föreskriven sotning (rengöring) enligt 3 kap. 4§ lag om skydd mot olyckor (2003:778). → Tillståndshantering
Taxor för tillståndshantering - brandfarliga- och explosiva varor → Tillsyn

Taxor för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och lag (1988:868) om brandfarlig och explosiv vara. → Varor och tjänster
Priser för tjänster och varor vid Storstockholms brandförsvar. Gällande från och med 2011-06-01