Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Företag

En fastighetsägare eller bostadsrättsförening har skyldighet att vidta åtgärder för brandskyddet i...
Skolor och förskolor är tyvärr mycket utsatta för anlagda bränder. Men det finns sätt att förebygga....
Flest personskador i samband med brand sker när det brinner i bostäder. Därefter kommer bränder i...
Bränder i hotell och pensionat har ökat de senaste åren enligt statistik från MSB, Myndigheten för...
En restaurang hanterar ofta brandfarliga varor som till exempel gasol. Då behövs både tillstånd och...
Hit räknas såväl varuhus och butiker som samlingslokaler och biografer.
Verkar du i en annan verksamhet än de tidigare beskrivna kan du hitta mer information här.
En verksamhet som av länsstyrelsen har blivit bedömd att kunna orsaka allvarliga skador på människor...
Inom Storstockholms brandförsvars geografiska område finns ett antal anläggningar som bedriver verksamhet, där en olycka kan innebära att människor och miljön utanför anläggningens område drabbas. Anläggningar av denna typ omfattas av lag om åtgärder för att förebygga och...
Antalet asylsökande och ensamkommande flyktingbarn är nu stort i Sverige. Ett stort engagemang finns i samhället om att hjälpa till på olika sätt, så även med boende. Denna information vänder sig till dig som öppnar ett boende för nyanlända eller arrangerar tillfälligt...