Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Kommunens tillsynsansvar

Tillsynen över ägarens och verksamhetsutövarens efterlevnad av skyldigheterna vid farliga verksamheter utövas av kommunen.

Kommunens tillsyn vid farliga verksamheter ska utföras regelbundet och baseras på riskerna vid anläggningen. Den som utövar verksamheten vid anläggningen ska i sin tur informera kommunen om de olyckor som kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljön, samt om den beredskap som upprättats.

Verksamhetsutövaren ska även informera kommunen om vilka övriga åtgärder som vidtagits samt vilka rutiner som upprättats för att gälla vid olycka eller överhängande fara för olycka.