Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Reglering

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har utfärdat allmänna råd och kommentarer om skyldigheter vid farlig verksamhet, MSBFS 2014:2, som ansluter till de skyldigheter som gäller vid farlig verksamhet enligt lag (2003:778) och förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Bestämmelser om klassning av farliga verksamheter finns i 2 kap 3 § förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Bestämmelser om beredskap och analys av riskerna finns i 2 kap 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Bestämmelser om varning och underrättelse finns i 2 kap 1 § samt 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Bestämmelser om information finns i 2 kap 4 § förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Bestämmelser om tillsyn finns i 5 kap 1-4 §§ lag (2003:778) och om skydd mot olyckor.