Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Anlagd brand

Anlagd brand är ett samhällsproblem, ett allvarligt brott och därtill den vanligaste brandorsaken. Minst var fjärde brand är anlagd. Här kan du få tips om hur du skyddar din verksamhet och hur du som privatperson kan hjälpa till.

Anlagda bränder handlar om kunskap, attityder och beteenden. Det handlar också om politik och ledarskap och om byggnation och teknik. Det sträcker sig från oskyldig lek med eld till mordbrand. Och det hänger ihop med frågor som arbetsmiljö, skadegörelse och mobbning.

Svenska Brandskyddsföreningen har tagit initiativ till ett nationellt samarbete mot anlagda bränder där Sveriges räddningstjänster och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, deltar. Läs mer på → Brandskyddsföreningen

Läs mer om anlagda bränder i skolor och förskolor på länken till höger.