Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Automatiska brandlarm

Syftet med ett automatiskt brandlarm är att skydda människor i en byggnad eller verksamhet och/eller egendom samt miljön i densamma. Därför utgör det automatiska brandlarmet en viktig del i byggnadens brandskydd. En välskött anläggning ger en tidig upptäckt av brand.

Ansvaret för anläggningen ligger på ägaren och/eller nyttjanderättsinnehavaren av den byggnad eller verksamhet som anläggningen skyddar.

Ansvaret innefattar såväl ansvar för anläggningens status och underhåll som för de larm som kommer från den. Med andra ord gäller ansvaret även av tillförlitligheten i de larm som går till räddningstjänsten och som leder till räddningstjänstinsats.
Tillförlitligheten i de vidarebefordrade larmen har genom åren varit låg. Målsättningen är att minska antalet onödiga larm, höja anläggningarnas driftsäkerhet och tillförlitlighet samt förbättra kompetensen och beredskapen med att hantera automatlarm under normal arbetstid.

Avgift debiteras utifrån befintliga avtal i respektive kommun om anläggningsskötsel och automatiska brandlarm tills vidare.