Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Tillståndskrav för hantering av brandfarlig vara på byggarbetsplats

Nya tillståndsföreskrifter för brandfarlig vara (MSBFS 2013:3) som trädde i kraft 1 oktober 2013 innebär att anmälningskrav för tillfällig hantering av brandfarlig vara försvinner. Istället ska byggföretag söka tillstånd för t.ex. hantering av större mängd gasol på byggarbetsplats.

Mängder som får hanteras utan att behöva ha tillstånd

Hantering Volym (liter)
Brandfarliga gaser Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60◦C Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 ◦C tom 100 ◦C
Byggarbets-platser,
inomhus
250 l 500 l 500 l 10.000 l
Byggarbets-platser,
utomhus1
1000 l 3000 l 3000 l 50.000 l

 

Anvisningar om gasolhantering på byggarbetsplatser

Gasolhanteringen innebär risker både för personer som vistas på byggarbetsplatsen och för kringliggande verksamheter. För att säkerställa att hanteringen är betryggande regleras gasolhanteringen av lagar och förordningar. SSBF har sammanställt anvisningar där rekommenderade avstånd och övriga tekniska krav anges.

Checklista om gasol på byggarbetsplats

Vid begäran av tillståndsmyndighet ska byggentreprenören kunna bevisa att tillsyn av anläggningen sker kontinuerligt. Som hjälp till detta har SSBF tagit fram en checklista som du hittar till höger i marginalen. Den ska vara undertecknad och förvaras på hanteringsplatsen.

Vidaredelegering av föreståndarskap

Vid begäran av tillståndsmyndighet ska byggentreprenören kunna bevisa att man har delegerat befogenheter till utsedda personer att inom sina ansvarsområden verka som föreståndare för brandfarlig vara enligt LBE. Blanketten för vidare delegering hittar du, även den, till höger på sidan.

Länkar

Nedan finner du länkar som kan vara av nytta.

→ Föreskrift: MSBFS 2013:3 Tillstånd till hantering av brandfarliga och explosiva varor
→ Föreskrift: SÄIFS 1998:7 Brandfarlig gas i lös behållare
→ Infomaterial MSB: Kontroll av gasolcisterner
 


Storstockholms brandförsvar
Skapat av: Liisa Honkaranta
Publicerat av: Jonas Nyström
Senast uppdaterat: 2013-11-08