Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Undantag från tillståndskrav för explosiva varor

Tillstånd krävs normalt för den som hanterar, överför eller importerar explosiva varor, oavsett mängd. Följande produkter är undantagna från tillståndsplikt för användning och förvaring under angivna villkor:
Produkt Villkor för förvaring
utan tillstånd (alla
vikter är nettovikt
explosivämne)
Fyrverkeriartiklar i kategorier enligt MSBFS 2010:2:
 • Samtliga i kategori 1
 • Bengaliska eldar i kategori 2 och 3
 • Bengaliska stickor i kategori 2
 • Knastereffekter i kategori 2
 • Blinkljus i kategori 2
 • Rörliga markeffekter i kategori
 • Marksnurror i kategori 2
 • Hoppande marksnurror i kategori 2
 • Eldbägare och fontäner i kategori 2 och 3 som står upprätt av sig själv under funktionen.
 • Raketer i kategori 2 och raketer utan styrpinne i kategori 3
 • Romerska ljus i kategori 2
 • Stjärnrör i kategori 2 och 3
 • Tomtebloss i kategori 2
 • Uppstigande markeffekter i kategori 2
 • Solar i kategori 2
 • Fyrverkeritårtor som endast innehåller element av de ovan nämnda fyrverkerierna och som står upprätt av sig själva under funktionen utan att behöva grävas ned i jord, förankras eller stabiliseras med andra medel än dem som utgör en del av pjäsen.
Högst 5 kg
Drivladdning för modellraketer Högst 100 g
Värdeväskor med initieringsladdningar Högst 1000 st
Knallkorkar Högst 100 g
Linkap Högst 1 kg
Nödraketer, nödsignaler, linkastare och annan räddnings- och säkerhetsutrustning. Högst 5 kg
Ollonskott för startpistoler Högst 1 kg
Patroner för bultpistoler Högst 1 kg
Patroner för slaktmasker Högst 1 kg
Pikrinsyra (trinitrofenol) för användning till andra ändamål än ämnets explosiva egenskaper Högst 5 kg
PU (pyroteknisk utrustning för fordon). Avfyring av PU i andra situationer än vid olycka med fordon betraktas som destruktion av explosiv vara och kräver tillstånd från MSB. Högst 10 st
Rökpatroner för sotningskanaler eller mot skadedjur Högst 1 kg
Salutskott för hagelgevär och civila salutkanoner Högst 200 g och högst 10 g svartkrut per st.
Signalpatroner Högst 1 kg
Startpatroner för förbränningsmotorer Högst 1 kg

 

Kategorier

Pyrotekniska artiklar är kategoriserade utifrån användningstyp, syfte och risknivå inklusive ljudnivå. Kategori 1 hänsyftar till pyroteknik med låga risker och kategori 4 omfattar artiklar som är avsedda för professionellt bruk.

Fyrverkerier

Kategori 1 Fyrverkerier med mycket låg risknivå och försumbar ljudnivå avsedda för användning inom avgränsade områden, inklusive fyrverkerier avsedda för användning inne i bostäder.
Kategori 2 Fyrverkerier med låg risknivå och låg ljudnivå avsedda för användning utomhus inom avgränsade områden.
Kategori 3 Fyrverkerier med medelhög risknivå avsedda för användning utomhus inom stora öppna områden. Ljudnivån hos dessa artiklar får inte vara skadlig för människors hälsa.
Kategori 4 Fyrverkerier med hög risknivå avsedda att användas endast av personer med specialistkunskaper (vanligen kallade ”fyrverkerier för professionell användning”) och vars ljudnivå inte är skadlig för människors hälsa.

 


Storstockholms brandförsvar
Skapat av: Liisa Honkaranta
Publicerat av: Jonas Nyström
Senast uppdaterat: 2015-06-08