Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Uppklassning av förråd för explosiva varor

Innehavare av explosiva varor som ännu inte uppklassat sitt förråd riskerar att bli av med tillståndet vid årsskiftet då dispenser för gamla förråd för explosiva varor går ut.

1 januari 2007 kom regler om förbättrat inbrottsskydd av förråd för explosiva varor. I korthet innebär reglerna att uppgradering av tillgreppsskyddet har skärpts. För att ge ägarna tid att byta ut sina förråd medgavs dispens i fem år. Det innebär att dispenserna löper ut vid årsskiftet 2011/2012.

Förråd som inte uppgraderats vid årskiftet är därefter inte godkända för förvaring av explosiva varor.

Det är viktigt att vara medveten om att leveranstiderna för förråden från leverantörerna är långa och att det är hög tid att ta tag i problemet snarast.

Läs mer på MSB → Dispens för uppklassning av förråd för explosiva varor slutar gälla. Läs också → MSB:s föreskrifter (2010:5) om förvaring av explosiva varor.

Har du frågor, välkommen att kontakta Tony Carlsson, tony.carlsson@msb.se, telefon: 010-240 54 04 eller Helen Cerwall, helen.cerwall@msb.se, telefon: 010-240 53 42.
 


Storstockholms brandförsvar
Skapat av: Liisa Honkaranta
Publicerat av: Jonas Nyström
Senast upddaterat: 2011-11-21