Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om brandsäkerhet för ägare av bostadsfastigheter. Du hittar även länkar till informationsmaterial.

Frågor och svar

→ Ansvar för brandskydd
→ Förvaring och brandfarlig vara
→ Övrigt

 

Ansvar för brandskydd

Ansvaret för brandskyddet ligger både på den som äger byggnaden, det vill säga fastighetsägaren och på dem som nyttjar byggnaden, exempelvis hyresgästerna. Lagen om skydd mot olyckor uttrycker inte hur ansvaret för brandskyddet ska delas upp mellan ägaren av fastigheten och de boende, men normalt sett svarar ägaren för åtgärder som hör till byggnaden och dess fasta tillbehör medan hyresgästen svarar för att lägenheten används på ett ansvarsfullt sätt.

Initiativet till att reda ut vem som ansvarar för de olika delarna i brandskyddet tas av ägaren. Vissa delar av ansvarsfördelningen regleras förslagsvis i hyresavtal eller andra avtal.
 

Informationsmaterial

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har mer information om brandskydd i flerbostadshus på sin hemsida. Här finns bland annat broschyrer, trapphusanslag och informationsblad att beställa (gratis) eller ladda ner.
→ Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

I slutet av 2009 lanserade MSB filmer om hur man beter sig om det börjar brinna i hemmet. Både brand i villa och i lägenhet tas upp. Filmerna är upplagda på MSB:s kanal på YouTube. 
→ MSB på YouTube

Brandskyddsföreningen har goda råd-blad och checklistor för brandsäkerhet på olika språk. Dessa finns att ladda ner på hemsidan.
→ Brandskyddsföreningen 

Informationen på denna sida, inklusive frågor och svar, finns även för nedladdning, klicka på länken nedan.
→ Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet

 


Storstockholms brandförsvar
Skapat av: Anna-Karin Trollborg
Publicerat av: Jonas Nyström
Senast uppdaterat: 2010-03-04