Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Brandskyddskontrollant

Riktar sig till dem som kommer att utföra brandskyddskontroller på företag/organisationer som redan har ett fungerande SBA-arbete.

Utbildningen ger kursdeltagaren översiktlig information om Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

Målet med utbildningen är att kunna verka som intern brandskyddskontrollant och bidra till att skapa ett ökat brandskyddsmedevetande på arbetsplatsen.

Kursinnehåll

 • SBA och kontrollsystem
 • Brandrisker
 • Släckutrustning
 • Spridningsrisk
 • Personsäkerhet
 • Tillgänglighet och säkerhet för räddningstjänsten

Du ska efter avslutad utbildning kunna:

 • Vidta åtgärder för att hindra uppkomst av brand
 • Identifiera möjliga brandrisker och föreslå åtgärder
 • Upprätthålla och kontrollera tillfredställande
  • utrymning
  • skydd mot brand och brandgasspridning
  • anordningar för brandsläckning

Detta ger dig trygghet i din roll som brandskyddskontrollant.

Tid: 08.30 – ca 12.00
Plats: Storstockholms brandförsvars övningsfält i Ågesta.
Antal deltagare: max 15 personer/utbildningstillfälle.
Pris: 1800 kr/deltagare exklusive moms.

Ni kan boka enstaka platser hos oss eller för en hel grupp i era lokaler.

För mer information eller bokning ring 08-454 89 20 eller skicka e-post till: utbildning@ssbf.brand.se