Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Brandskyddsutbildningar

Brandskyddsutbildning på Ågesta utbildningsanläggning

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper som syftar till ökad medvetenhet och handlingsberedskap om olyckan är framme. Kursen innehåller teori, laborationer och flera praktiska moment som lär dig hur du ska agera vid brand.

Kursinnehåll

 • Brandförlopp.
 • Brandspridning.
 • Laborationer.
 • Teori handbrandsläckare.
 • Släckövningar handbrandsläckare.
 • Släckövningar brand i kläder.
 • Utrymning i rökfylld miljö.
 • Släckövning inomhus i rökfylld miljö.

Tid: Cirka 6 timmar
Plats: Storstockholms brandförsvars utbildningsanläggning i Ågesta.
Antal deltagare: 22 personer/utbildningstillfälle.
Pris: 1200 kr/deltagare inkl. kaffe/smörgås, lunch och diplom. Exkl. moms.

Du kan boka enstaka platser eller hel grupp.

Vi tillhandahåller skyddskläder för de praktiska övningarna, men oöm klädsel rekommenderas.

För mer information eller bokning ring 08-454 89 20 eller skicka e-post till: utbildning@ssbf.brand.se
 


 

Brandskyddsutbildning, hos kund (steg 1)

Utbildningen innehåller teori och praktiska moment som tillsammans ger grundläggande kunskaper som syftar till ökad medvetenhet och handlingsberedskap om olyckan är framme.

Utbildad personal gör skillnad vid ett brandtillbud.

Kursinnehåll

 • Brandförlopp
 • Brandspridning
 • Teori handbrandsläckare
 • Släckövningar handbrandsläckare

Praktiken genomförs med en ”elektronisk eld” inomhus. Fördelen med denna typ av övning är att du övar i era egna lokaler och med era egna rutiner.

Tid: 3 timmar.
Plats: Hos er.
Antal deltagare: max 25 personer/utbildningstillfälle.
Pris: 450 kr/deltagare. Minimidebitering 6.750 kr exklusive moms.

För mer information eller bokning ring 08-454 89 20 eller skicka e-post till: utbildning@ssbf.brand.se


 

Brandskyddsutbildning på Ågesta utbildningsanläggning (steg 2)

Utbildningen är till för er som redan genomgått steg 1 hos oss. Steg 1 är vår grundläggande brandskyddsutbildning hos kund.

Du får genom praktiken en mer ”komplett” utbildning. Kursdeltagaren får prova handbrandsläckare, släcka brand i kläder och dessutom prova på att släcka/vistas i rökfylld miljö.
Utbildningen bedrivs vid Storstockholms brandförsvars utbildningsanläggning i Ågesta.

Kursinnehåll

 • Teori med laborationer/experiment
 • Släckövningar handbrandsläckare
 • Släckövningar brand i kläder
 • Utrymning i rökfylld miljö
 • Släckövning inomhus i rökfylld miljö

Vi tillhandahåller skyddskläder för de praktiska övningarna, men oöm klädsel rekommenderas.

Tid: Cirka 3 timmar
Plats: Storstockholms brandförsvars utbildningsanläggning i Ågesta.
Antal deltagare: 20 personer/utbildningstillfälle.
Pris: 650 kr/deltagare.
Exkl. moms.

Du kan boka enstaka platser eller hel grupp.

För mer information eller bokning ring 08-454 89 20 eller skicka e-post till: utbildning@ssbf.brand.se