Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Brandskyddsutbildning för anställda i Stockholms stad

Välkommen på brandskyddsutbildning tillsammans med Storstockholms brandförsvar. Utbildningen ska öka brandkunskaperna hos personalen och motivera till att ta ett aktivt, personligt, ansvar för det egna brandskyddet.

Vi kommer att prata om hur du kan förebygga brand och hur du ska agera om olyckan ändå är framme.

Innehåll

  • Vad ska du veta om din arbetsplats?
  • Vad är en brandrisk?
  • Allmän brandkunskap.
  • Utrymning.
  • Praktik med handbrandsläckare

Hela utbildningen sker inomhus.

Tid: cirka 3 timmar
Plats och tidpunkt: se bokningssidan för Utbildningsförvaltningen eller bokningssidan för Stadsdelsförvaltningar
Antal deltagare: max 30 personer/utbildningstillfälle

Bokning sker genom att klicka på rätt länk ovan och sedan följa anvisningarna.

Välkommen!