Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Utbildningen riktar sig till dig som ska ansvara för, organisera och dokumentera det systematiska brandskyddsarbetet.

Målet med utbildningen är att du ska kunna starta, planera, dokumentera och följa upp brandskyddsarbetet på din arbetsplats.

Kursinnehåll

  • SBA, vad är det och hur går det till?
  • Lagstiftning.
  • Riskhantering
  • Regler och rutiner
  • Verksamhets- och byggnadsbeskrivning.
  • Riskinventering.
  • Brandskyddsorganisation.
  • Utbildningsplanering.
  • Kontrollsystem och uppföljning.

Tid: 08.30 – ca 12.00
Plats: Storstockholms brandförsvars utbildningsanläggning i Ågesta.
Antal deltagare: max 15 personer/utbildningstillfälle.
Pris: 1 100 kr/deltagare inkl. förmiddagskaffe och diplom.
Exklusive moms.

Du kan boka enstaka platser hos oss alternativt boka för en hel grupp i era lokaler.

För mer information eller bokning ring 08-454 89 20 eller skicka e-post till: utbildning@ssbf.brand.se