Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Utrymningsövning

Vi erbjuder utrymningsövning hos er efter genomförd brandskyddsutbildning. Utbildningen består av genomgång av övningen och praktiskt genomförande med rökmaskin.

En utrymningsövning är bra för att se hur er organisation fungerar i ”skarpt läge” och visar på brister som bör åtgärdas.

Kursinnehåll

  • Rundvandring med nyckelperson från er
  • Utrymningsövning
  • Genomgång och utvärdering av övningen
  • Dokumentation med feedback efter genomförd övning

Tid: ca. 2 timmar.
Plats: Hos er.
Antal deltagare: All personal på er arbetsplats.
Pris: 6000 kr/utbildningstillfälle, eller enligt offert. Exkl. moms.

För mer information eller bokning ring 08-454 89 20 eller skicka e-post till: utbildning@ssbf.brand.se