Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Uthyrningslokaler

Lokaler som lånas eller hyrs ut
I många fastigheter finns det lokaler som lånas eller hyrs ut exempelvis för fester eller andra arrangemang. Vid sådan uthyrning är det viktigt att information om brandskyddet inte glöms bort. I samband med uthyrningen är det lämpligt att den som hyr ut lokalen för en dialog med hyresgästen om hur brand- skyddet är tänkt att fungera när det gäller utrymningsvägar, tillåtet antal personer, eventuella larm med mera. I vissa fall kan det också vara lämpligt att tillsammans gå igenom lokalen/lokalerna innan de tas i bruk för arrangemanget. Det bör också finnas någon form av skriftlig brandskyddsinformation och checklista till hyresgästen. Sådana bör också vara uppsatta i lokalen.

För mer information → MSB - Uthyrning av lokaler