Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Hotell

Bränder i hotell och pensionat har ökat de senaste åren enligt statistik från MSB, Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

På ett hotell ligger ansvaret för brandskyddet på såväl fastighetsägaren som på den ansvarige för verksamheten. Läs mer om ansvarsfördelning och arbetsmetoder under rubriken Systematiskt brandskyddsarbete till vänster.

Kartläggning av brandskyddet

MSB gjorde en kartläggning av brandskyddsnivån på drygt 100 hotell, pensionat och vandrarhem runt om i Sverige. Tillsammans med statistik var den grund för en bedömning om innehåller i myndighetens allmänna råd. Utgångspunkt för undersökningen var frågan "Har svenska hotell, vandrarhem och pensionat tillräckligt bra brandskydd?".

På → Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB kan du hämta de allmänna råden samt ytterligare information om brandskydd på hotell och liknande verksamheter.