Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Som förälder

Varför eldar barn och ungdomar?

Barn och ungdomar leker med eld av varierande orsaker allt från nyfikenhet till sökande efter spänning.

Vem lär ut kunskapen om eld?

Skolan lär ut till en viss del men den naturliga inlärningen upphörde med elektricitetens intåg i hemmen. I ett hem för hundra år sedan var elden ett nödvändigt verktyg. Kunskapsöverföringen mellan föräldrar och barn var ett naturligt inslag, därigenom också konsekvenser av ett felaktigt handlande med eld.

Vad kan du som förälder göra?

  • Börja med det egna beteendet. Hur agerar du när du tänder och släcker stearinljus eller en eld.
  • Har du små barn hemma, placera tändstickor och tändare på barnsäkra platser.
  • Köp aldrig fyrverkerier till barn eller ungdomar under 18 år.