Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Tillståndskrav för hantering av brandfarlig vara vid evenemang

Nya tillståndsföreskrifter för brandfarlig vara (MSBFS 2013:3) som trädde i kraft 1 oktober 2013 innebär att anmälan för tillfällig hantering av brandfarlig vara ersätts med tillståndskrav.

Publika verksamheter är verksamheter dit allmänheten har tillträde. Exempel på publika verksamheter är allmänna sammankomster och offentliga tillställningar såsom festivaler, sportarrangemang och liknande.

Observera att en verksamhet är publik även om allmänheten måste betala för att få tillträde eller om besökarna är särskilt inbjudna.

Mängder som får hanteras utan att behöva ha tillstånd

Hantering Volym (liter)
Brandfarliga gaser Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60◦C Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 ◦C tom 100 ◦C
Yrkesmässig, publik verksamhet utomhus1
där ingen del av hanteringen sker inomhus.
60 l 100 l 100 l 10.000 l
Yrkesmässig, publik verksamhet inomhus2
där någon del av hanteringen sker inomhus.
2 l 100 l 100 l 10.000 l

1 Detta gäller under förutsättning att även förbrukningen sker utomhus. Om en verksamhet har en gasolspis inomhus betraktas verksamheten som inomhus enligt tabellen ovan, även om gasolflaskorna står utomhus.
2 Observera att begreppet inomhus omfattar även tältkonstruktioner.

Vem ska ha tillståndet?

Det är den juridiska person som har den faktiska och juridiska kontrollen över verksamheten som ska ha tillståndet. Juridisk kontroll innebär att ha den rättsliga möjligheten att direkt bestämma över hanteringen. Om man via ett avtal avsäger sig denna kontroll kan man inte vara tillståndshavare.

Faktisk kontroll kan innebära att:

  • ha tillträde till hanteringsplatsens samtliga delar.
  • ha rätt att stänga ner verksamheten om säkerheten inte är betryggande.
  • ha kontroll över leveranser av brandfarliga varor.
  • ha kontroll över underhåll och reparationsarbeten.

Vidaredelegering av föreståndarskap

Vid begäran av tillståndsmyndighet skall tillståndshavaren kunna bevisa att man har delegerat befogenheter till utsedda personer att inom sina ansvarsområden verka som föreståndare för brandfarlig vara enligt LBE. Blanketten för vidare delegering hittar du till höger om sidan.

Anvisningar om gasol i yrkesmässig publik verksamhet

Som hjälp till detta har SSBF tagit fram en checklista som du hittar till höger om sidan.

Länkar

Nedan finner du länkar som kan vara av nytta.

→ Föreskrift: MSBFS 2013:3 Tillstånd till hantering av brandfarliga och explosiva varor
→ Föreskrift: SÄIFS 1998:7 Brandfarlig gas i lös behållare
 


Storstockholms brandförsvar
Skapat av: Liisa Honkaranta
Publicerat av: Jonas Nyström
Senast uppdaterat: 2014-05-09