Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Publika lokaler

Hit räknas såväl varuhus och butiker som samlingslokaler och biografer.

Ansvaret för brandskyddet i publika lokaler ligger på såväl fastighetsägaren som på den ansvarige för verksamheten. Läs mer om ansvarsfördelning och arbetsmetoder under rubriken Systematiskt brandskyddsarbete till vänster.

I publika lokaler rör det sig mycket folk som inte känner till lokalerna vilket ställer extra stora krav på väl planlagd och övad utrymning och en välutbildad personal som vet hur de ska agera i händelse av brand.