Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Som företag och privatperson

  • Håll objudna gäster ute. Håll dörrar till källare, soprum, vindar, förråd, garage och andra allmänna utrymmen låsta. Dörrstängare ska vara tillräckligt starka för att slå igen dörren. Låsmekanismer får inte vara så tröga att dörren stannar i olåst läge.
  • Håll trapphus och entréer fria från brännbart material.
  • Använd alltid anslagstavla med glas eller genomskinlig plast när du sätter upp meddelanden i trapphuset.
  • Samla inte skräp som lätt kan tändas på i källare och på vindar. Informera hyresgästerna om riskerna med att ha för mycket brännbart material i förråden.
  • För att förhindra containerbränder bör containrar med låsbara lock användas. Om man använder öppna containrar, se till att de placeras minst sex meter från byggnad eller utstickande tak.
  • Beskär vegetation - särskilt intill fasader. Det möjliggör ökad upptäckt och kan avskräcka eventuella brandanläggare.
  • Bra belysning håller oönskade besökare borta. Det finns numera billiga utomhusarmaturer med rörelsedetektor som tänder lampan när någon rör sig i närheten.
  • Prata med din fastighetsskötare, han/hon kan ge goda råd om brandskydd.

 

Den här informationen bygger på foldern "Minst var fjärde brand är anlagd" som är framtagen i samarbete mellan Räddningsverket och Svenska Brandskyddsföreningen. Den kan beställas på www.svbf.se.