Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Brandfarlig vara

Storstockholms brandförsvar ansvarar för tillståndsgivningen för brandfarliga varor i förbundets medlemskommuner.

Inom Storstockholms brandförsvars verksamhetsområde ingår medlemskommunerna: Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.

Tillstånd

Gränsen för när tillstånd krävs beror på vilken typ av brandfarlig vara hanteras och om varan hanteras yrkesmässigt eller privat.

Nyheter i den nya föreskriften är att anmälningsplikt för tillfällig hantering försvinner.

Hantering av brandfarliga varor på byggarbetsplatser och vid evenemang är nu tillståndspliktig. Vissa frimängder tillåts. Om detta kan du läsa mer på MSB:s webbplats → Nya föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

Anmälan av föreståndare

Om du ska anmäla föreståndare för brandfarlig vara separat hittar du blanketten i vårt → Dokumentcenter.

Avgift

Beslutade avgifter för handläggning av tillstånd brandfarlig vara varierar beroende på ärendets omfattning och/eller verksamhetens storlek. Taxor för tillsyn brandfarliga och explosiva varor hittar du i vårt → Dokumentcenter

Tillsyn

Vi utför regelbunden tillsyn gällande hantering av brandfarlig vara.

Vid tillsyn kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande hanteringstillstånd och att hanteringsföreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt efterlevs.

 


Storstockholms brandförsvar
Skapat av: Liisa Honkaranta
Publicerat av: Jonas Nyström
Senast uppdaterat: 2015-04-09