Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Tillståndsgränser för brandfarliga vätskor, aerosoler och gaser

Nya tillståndsföreskrifter för brandfarlig vara (MSBFS 2013:3) trädde i kraft 1 oktober 2013.

Följande hantering är undantagen från tillståndsplikt

  • Ammoniak
  • Vätska med flampunkt över 60 ◦C i lantbruksverksamhet
  • Små behållare (< 50 ml)
  • Köldmedium i enhetsaggregat (< 30 kg)
  • Köldbärare i värmepumpsaggregat för en- eller tvåbostadshus.

 


Storstockholms brandförsvar
Skapata av: Liisa Honkaranta
Publicerat av: Jonas Nyström
Senast uppdaterat: 2015-04-09