Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Olycksutredningar

Brand

Under själva släckningsarbetet av en brand finns oftast polis närvarande. Polisens tekniker utreder brandorsaken ifall det finns misstankar om att brott ligger bakom.

Om du som privatperson har tips om iakttagelser – stora som små – vid en misstänkt anlagd brand ska du kontakta polisen på deras tipstelefon (020-99 11 99).

Brandförsvaret gör egna utredningar om större bränder för att lära för framtiden. Läs mer här

Trafikolycka

I trafikolyckor med dödlig utgång gör Vägverket en utredning om bakomliggande orsaker. Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) är även din kommun i särskilda fall skyldig att utreda såväl bränder som trafikolyckor, detta för att förhindra liknande händelser i framtiden.