Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
När du ringer SOS 112

112 är ett nödnummer som endast ska användas vid akuta nödlägen. Till akuta nödlägen räknas situationer där det föreligger fara för liv, egendom och miljö.

Väl framme hos SOS Alarm får du vara beredd att först besvara några frågor från SOS-operatören. Detta är ett standardiserat förfarande för att underlätta och förbättra räddningsinsatsen.
De första frågorna handlar om:

Vilket telefonnummer ringer du ifrån?

 • Vad som hänt?
 • Var behövs hjälpen?
 • Vem är du som ringer?

Vidare har operatören dessutom frågor som rör den specifika situationen:

Vid personskada eller sjukdom:

 • Skador och tillstånd för den drabbade?
 • Är någon medvetslös eller fastklämd?
 • Är personen inomhus eller utomhus?
 • Namn, kön och ålder på den skadade

Vid brand:

 • Är någon i fara?
 • Vad brinner?
 • Brandens omfattning?

Vid trafikolycka:

 • Hur många är skadade?
 • Sitter någon fastklämd?
 • Typ av inblandade fordon?
 • Om det är en lastbil - finns det en orange "Farligt gods-skylt"?
 • Har något utsläpp eller läckage skett?
 • Var befinner du dig?
 • Om olyckan har inträffat på en motorväg - i vilken körbana? ("I riktning mot..."). Kontrollera olycksplatsen en gång till. Ring nödnumret 112 på nytt om du får fram nya uppgifter.

Möt upp:

Om du har möjlighet är det bra om du kan möta upp räddningspersonalen när de anländer till olycksplatsen, för en snabbare insats.

Du kan läsa mer om att larma 112 på www.112.se

 


Storstockholms brandförsvar
Källa: SOS Alarm
Publicerat av: Jonas Nyström
Senast uppdaterat: 2013-01-23