Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Restaurang

En restaurang hanterar ofta brandfarliga varor som till exempel gasol. Då behövs både tillstånd och kunskap.

På en restaurang ligger ansvaret för brandskyddet på såväl fastighetsägaren som på den ansvarige för verksamheten. Läs mer om ansvarsfördelning och arbetsmetoder under rubriken Systematiskt brandskyddsarbete till vänster.

Många restauranger hanterar gasol i olika sammanhang. Läs mer under rubriken Brandfarlig vara i vänstermenyn om tillstånd, hantering och förvaring.

Räddningstjänsten är remissinstans för alkoholtillstånd medan polisen är tillståndsmyndighet.