Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Brandskyddskontroll och sotning

Storstockholms brandförsvar ansvarar genom Lagen om skydd mot olyckor för brandskyddskontroll och sotning i: Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåkers kommun.

Utförare av brandskyddskontroll och sotning

Sedan den 1 april 2017 är det nya utförare av brandskyddskontroll och sotning i en respektive fyra av våra medlemskommuner.

Utförare av bandskyddskontroll, L-G Andersson AB, gäller i: Värmdö.

Utförare av sotning, Skorstensfejarna LJ AB, gäller i: Lidingö, Danderyd, Täby och Vallentuna.

Ytterligare information och kontaktuppgifter hittar du i Storstockholms brandförsvars pressmeddelande.


För att utföra brandskyddskontroll och sotning upphandlar brandförsvaret arbetsuppgifterna från olika företag, se utförare av sotning och brandskyddskontroll

För att undvika brand och förebygga skador på människor, egendom och miljö, enligt lagen om skydd mot olyckor, delas sotningen in i två moment.

  1. Brandskyddskontroll
  2. Rengöring/sotning

Brandskyddskontroll handlar om att göra en bedömning av förbränningsanläggningen säkerhet ur brandskyddssynpunkt, det vill säga om en brand i en im-/rökkanal skulle uppstå ska branden inte kunna sprida sig till husets konstruktion. Brandskyddskontrollen är myndighetsutövning och kan enbart utföras av det företag som brandförsvaret upphandlat och utfärdat delegation till.

Rengöring och sotning handlar om att rensa bort brännbara beläggningar för att minska risken för okontrollerad brand i förbränningsanordningen så kallad soteld.

 

Frister

Här hittar du dokument med Frister för rengöring (sotning) respektive Frister för brandskyddskontroll.

Taxor

Taxor för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) fastställs av respektive kommuns fullmäktige.

Taxor gällande från och med juli 2017 hittar du i vårt dokumentcenter.

Vill du veta mer besök följande sidor:

Sotning och brandskyddskontroll – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund
 

 


Storstockholms brandförsvar
Skapat av: Jan Tomtin
Publicerat av: Jonas Nyström
Senast uppdaterat: 2017-09-11