Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Utrymning av lokaler

För att en utrymning ska gå så smidigt som möjligt vid en brand, är det viktigt att alla i organisationen vet hur de ska agera. Här är ett exempel på hur man kan utforma en utrymningsorganisation.

När larmet går

Vid brandlarm ska de personer som inte tilldelats någon uppgift vid utrymning ta med sitt eventuella besök, stänga dörrar efter sig och bege sig till återsamlingsplatsen där man meddelar till ansvarig att man är ute.

Ansvarig för in- och utgångar

Varje in- och utgång bör ha en ansvarig som hindrar personer från att ta sig in i byggnaden. Personer som varit ute på lunch eller kommer till jobbet kanske inte förstår att larmet har gått eller vill gå in i byggnaden för att hämta något.

Släcka och larma

Släck branden om det kan ske utan att utsätta personal för fara. Utsedd person ringer 112 och bekräftar om det brinner eller inte och berättar om brandens eventuella omfattning.

Ansvarig för återsamlingsplatsen

På återsamlingsplatsen ska det finnas en ansvarig som bär en väst med annan färg än utrymningsledarna. Denna person ska samla in information från utrymningsledarna och övrig personal och därefter överlämna informationen till räddningstjänsten. Ingå en överenskommelse med närliggande verksamheter om att nyttja deras lokaler som återsamlingsplats vid svår väderlek. Tänk på att alla i organisationen ska känna till samtliga utrymningsvägar och veta vart de leder!

Räddningstjänstens roll

Det första räddningstjänsten vill veta när de kommer till platsen är om alla personer är ute ur byggnaden. Räddningstjänsten vill då prata med den ansvarige för återsamlingsplatsen för att få information. Därför är det viktigt att den ansvarige är lätt att finna (att han/hon bär en färgad väst) och vet vilken väg räddningstjänsten kommer. Räddningstjänsten vill också veta om det finns några risker i verksamheten (till exempel gasflaskor eller brandfarlig vätska) och om det är något särskilt som i första hand ska räddas.

Viktiga frågor

• Har personalen utbildning och befogenheter för att klara ett bra brandskydd?
• Känner ni till alla utrymningsvägar och har dessa fri passage?
• Hur ska ni agera om brandlarmet går?
• Vilka särskilda risker finns i er verksamhet (t ex brandfarliga varor)?