Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Sevesoverksamhet

Inom Storstockholms brandförsvars geografiska område finns ett antal anläggningar som bedriver verksamhet, där en olycka kan innebära att människor och miljön utanför anläggningens område drabbas. Anläggningar av denna typ omfattas av lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, även kallad Sevesolagstiftningen.

Sevesolagen ställer krav på att anläggningar som hanterar större mängder farliga kemikalier ska ha en hög säkerhetsnivå. Verksamhetsutövaren är skyldig att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område för att hantera och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och är även skyldig att samverka med den kommunala räddningstjänsten.

För att en anläggning ska omfattas av Sevesolagen jämförs de mängder kemikalier som anläggningen hanterar med tydligt definierade gränsmängder som EU har beslutat om. Det finns två gränsnivåer, den högre nivån ställer strängare krav än den lägre nivån.

För att kunna visa anläggningens säkerhetsnivå för myndigheter och allmänhet är anläggningar som omfattas av den högre kravnivån skyldiga att ta fram en säkerhetsrapport som beskriver risker och säkerhetsarbete mer detaljerat.

I de kommuner som har anläggningar som omfattas av den högre kravnivån är kommunen skyldig att ta fram en plan för räddningsinsats samt se till att allmänheten blir informerad.

Länsstyrelsen ansvarar för den operativa tillsynen av Sevesolagstiftningen.

Mer information om Sevesolagstiftningen finns på www.seveso.se samt på https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Farlig-verksamhet/Seveso

 


Storstockholms brandförsvar
Skapat av: Fredrik Nilsson
Publicerat av: Jonas Nyström
Senast uppdaterat: 2015-05-29