Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Information till allmänheten

En viktig del i säkerhetsarbetet är att se till att människor som bor och arbetar i närheten av anläggningarna blir informerade om vad som kan hända vid en olycka och hur de då ska agera.

Verksamheter på högre kravnivån

AB Djurgårdsberg, Stockholm
OKQ8 AB, Stockholm
Preem Petroleum AB, Stockholm
Circle K Sverige AB (tidigare Statoil Fuel & Retail Sverige AB)

För ovanstående verksamheter kan mer information hämtas i foldern → Risker i din omgivning (uppdaterad 2016-01-27)

För den femte verksamheten som omfattas av den högre kravnivån, Fortum Värtaverket, finns mer information i deras → Viktig information - Fortum Värme Värtaverket (uppdaterad 2017-02-02).

Verksamheter på lägre kravnivån

För de verksamheter som omfattas av lagstiftningens lägre kravnivå finns information om respektive verksamhet att hämta på länkar enligt nedan.

→ Paragon Nordic
→ Aga Gas Älvsjö
→ Fordonsgas Stockholm AB
→ Gasnätet Stockholm AB, Högdalen
→ Fortum, Lidingöverket
→ Fortum, Hässelbyverket
→ Sandvik i Västberga
→ Norrenergi, Solna värmeverk

 


Storstockholms brandförsvar
Skapat av: Fredrik Nilsson
Publicerat av: Jonas Nyström
Senast uppdaterat: 2017-08-30