Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Vid olycka

Om en olycka skulle inträffa vid någon av de verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen kan brandförsvaret varna de som kan beröras av olyckan via varningssystemet viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

På Storstockholms brandförsvars hemsida under Om olyckan är framme/VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten finns mer information om systemet samt vad du förväntas göra om du hör signalen.

Ytterligare information finns även på http://www.dinsakerhet.se/Vid-olycka/VMA/

Brandförsvarets beredskap

En viktig del i säkerhetsarbetet är att se till att människor som bor och arbetar i närheten av anläggningarna blir informerade om vad som kan hända vid en olycka och hur de då ska agera.

Trots förebyggande arbete på respektive företag kan det inträffa olyckor och bränder på alla anläggningar.

Vid en olycka larmas brandförsvarets räddningscentral normalt via 112 eller via automatiskt brandlarm.

Vid dessa tillfällen larmar räddningscentralen de styrkor som anses nödvändiga för att klara den uppkomna situationen. Till sin hjälp har man förutbestämda larmplaner som tar hänsyn till det aktuella objektets karaktär. Dessutom finns alltid en handlingsfrihet att utöka de styrkor som larmas om det bedöms nödvändigt vid det specifika tillfället. Vid långvariga och omfattande olyckor finns ett operativt samarbete med andra räddningstjänster i regionen.

Alla räddningsinsatser leds av en räddningsledare på plats som har det totala ansvaret för insatsen och som kan begära ytterligare styrkor eller specialresurser till platsen. Samverkan sker med polis, sjukvård och andra myndigheter samt med personal från det företag där olyckan skett. Denna samverkan är av avgörande betydelse för en lyckad insats.

Vid större insatser aktiveras dessutom den ledningsorganisation som finns i form av yttre ledning och en förstärkt inre ledning enligt förutbestämda kriterier. Detta innebär att den yttre ledningen består av räddningsledaren med ett övergripande ansvar för insatsen, en skadeplatschef som samordnar arbetet på skadeplatsen samt sektorchefer som leder arbetet i de olika sektorerna på skadeplatsen.

Den inre ledningen stöder den yttre ledningen i räddningsarbetet genom att ta fram beslutsunderlag för räddningsledaren. Om det bedöms nödvändigt kan en stab upprättas på räddningscentralen till stöd för ledningsorganisationen. Resurser fördelas av den inre ledningen mellan olika samtidigt pågående insatser samt fördelas geografiskt så att en acceptabel beredskap upprätthålls för nya händelser. Förutom detta ges information till media, allmänheten och andra myndigheter och organisationer. Allvarliga kemikalieolyckor vid berörda anläggningar kommer inte att drabba andra stater. Rutiner för att underrätta andra stater vid allvarliga kemikalieolyckor har därför ej tagits fram. Efter en insats görs en utvärdering av räddningsarbetet med en återkoppling till det berörda företaget för att ta tillvara erfarenheterna från insatsen. Detta syftar till att förbättra och utveckla våra arbetsmetoder vid kommande insatser.

 


Storstockholms brandförsvar
Skapat av: Fredrik Nilsson
Publicerat av: Jonas Nyström
Senast uppdaterat: 2015-05-29