Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Om det börjar brinna

I Stockholms län brinner det i snitt i tre bostäder varje dag. Oftast beror det på den mänskliga faktorn som glömda spisar, glömda ljus och oaktsamhet vid rökning. Fel på tekniska apparater som till exempel mikrovågsugnar och tvättmaskiner är också en vanlig brandorsak.

 

När en brand har startat är förloppet mycket snabbt. Efter bara några minuter kan ett rum bli övertänt och det räcker med några få inandningar av den livsfarliga brandröken för att du ska bli medvetslös. Ju mer du vet om tänkbara risker och hur de kan minimeras desto säkrare är du.

Vi på Storstockholms brandförsvar har en mängd informationsmaterial om hur du ska agera i händelse av en brand i bostaden. Ladda gärna ner informationsbladen, som finns till höger.
 

En kort information om bränder

De flesta bränder är små i början, men utvecklas på olika sätt. Ibland kan de ligga och pyra i flera timmar eller dagar för att sedan bli fullt utvecklade på någon minut. Dagens brandförlopp har blivit snabbare, mycket på grund av de inredningsmaterial som finns i våra hem (t ex plaster, syntetmaterial etc).

Vid alla bränder bildas rök och värme som stiger uppåt mot taket. Röken innehåller många farliga och giftiga ämnen bland annat kolmonoxid (koloxid), vilken är direkt dödande i höga koncentrationer. Det bildas även tjärpartiklar och sot. För att skydda dig mot värmen och de giftiga rökgaserna är det viktigt att du håller dig nära golvet i rökfyllda utrymmen.

Brandvarnaren är mycket känslig mot rökpartiklar, när röken når brandvarnaren larmar den. Eftersom röken stiger upp mot taket är det viktigt att brandvarnaren placeras så högt som möjligt för att den skall larma i ett tidigt skede.

Rädda

Det första och viktigaste steget är att du räddar dig själv och andra människor som är i fara. Stäng dörrar efter dig, det fördröjer både brandens förlopp och den farliga rökens spridning.

Varna

Varnar andra i närheten, så att även de kan sätta sig i säkerhet.

Larma

När alla är i säkerhet ska du larma räddningstjänsten genom att ringa SOS på telefonnummer 112. Där ska du så snabbt som möjligt ge information om vad som hänt.

Släck

Om det rör sig om en brand, och när allt ovan är gjort kan du själv försöka släcka elden. Dock är det mycket viktigt att du gör det på ett säkert sätt och ser till att inte riskera din egen hälsa.

Om du inte kan släcka, stäng in elden! Det fördröjer brandförloppet.
 

Läs också:

→ "Brand och rök i trapphus"
→ "Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus - du är säkrare i din lägenhet" information från MSB


 


Storstockholms brandförsvar
Publicerat av: Jonas Nyström
Senast uppdaterat: 2009-08-25