Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Anlagd brand i skolor och förskolor

Anlagda bränder i skolor är ett stort problem och kostar årligen mer än en halv miljard kronor. Förutom att personal och elever i skolorna utsätts för stora risker tar det även resurser från räddningstjänsten. Varje gång man får utrymma en skola störs naturligtvis också skolarbetet.

Varför eldar och förstör man?

Att barn och ungdomar leker med eld är inget ovanligt eller onaturligt. I de flesta fall stannar det vid småskaliga eldningar under någorlunda kontrollerade former. I de fall där beteendet utvecklas till att starta större bränder är drivkraften en annan. Många av de anlagda bränderna är uttryck för sociala problem. Har man bekymmer är det lätt att avreagera sig genom att anlägga en brand. Det kan också handla om att bli sedd eller imponera på andra. En anlagd brand är ofta toppen på ett isberg. Ofta har det förekommit klotter, vandalisering och krossade rutor innan dess. Beteendet trappas upp och man börjar experimentera med eld. Om det får fortsätta kan ännu grövre brottslighet bli resultatet.

Vad kan skolan göra?

Det finns två huvudinriktningar för att förebygga brott:

Socialt förebyggande arbete

Det innebär att man minskar benägenheten att begå brott. Här gäller det att hitta elever som mår dåligt och sätta in åtgärder så tidigt som möjligt.

 • Reagera och agera vid minsta brandhändelse som en eldad servett eller papperskorg.
 • Ta hjälp av räddningstjänsten:
  • Är personerna kända kan personal från räddningstjänsten ha enskilda samtal med förövarna om konsekvenserna av brand.
  • Vet man inte vem som har anlagt branden kan räddningstjänsten informera större grupper elever om konsekvenserna.
  • Räddningstjänsten kan också informera och utbilda personalen som stöd och hjälp.
 • Koppla in polis och socialtjänst vid behov.
 • Ta hjälp av skolans fastighetsansvariga och kommunens säkerhetsansvariga.
 • Öka risken för att bli upptäckt genom till exempel vuxennärvaro på raster och håltimmar.
 • Placera rektorsexpedition och personalrum mitt i skolan så att flödet av vuxna bland eleverna blir större.

Praktiskt förebyggande arbete

Det innebär att minska möjligheter och tillfällen för att begå brott.

 • Röj undan buskar och andra döljande föremål för att skapa insyn.
 • Hindra bilar från att köra in.
 • Tekniska åtgärder som belysning, larm, lås, bommar och kameror.
 • Ha obrännbara papperskorgar.
 • Se till att containrar är låsta och står på säkert avstånd från fasaden.
 • Se till att brevlådor är tömda när skolan är stängd.
 • Symboliska och psykologiska åtgärder som skyltar, staket, grindar, rabatter, rent och snyggt.
 • En del skolor har provat att spela klassisk musik med gott resultat.
 • Elever gör trygghetsvandringar för att lokalisera otrygga områden för åtgärder.