Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Vårdanläggningar

Flest personskador i samband med brand sker när det brinner i bostäder. Därefter kommer bränder i vårdboenden.

På en vårdanläggning ligger ansvaret för brandskyddet på såväl fastighetsägaren som på den ansvarige för verksamheten. Läs mer om ansvarsfördelning och arbetsmetoder under rubriken Systematiskt brandskyddsarbete till vänster.

En vårdanläggning behöver lägga ner extra mycket kraft på att tänka igenom sin utrymning. Det beror såklart på ansvaret att utrymma personer som till viss del eller inte alls kan ta hand om sig själva. Behövs det till exempel en eller två personer för att få ut en patient i händelse av brand? Hur får man ut sängbundna personer? Läs mer om utrymning i vänstermenyn.

Vården har relativt stor omsättning av personal vilket ställer stora krav på att se till att all ny personal vet hur de ska agera i händelse av brand. Det ansvaret finns hos den ansvarige för verksamheten. Vi kan erbjuda såväl utbildning som verklighetstrogna utrymningsövningar.