Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten

VMA, viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser.

Signalen består av en 7 sekunder lång ton och 14 sekunders tystnad i minst 2 minuter. Signalen används för varnings- och viktiga informationsmeddelanden. 

När du hör signalen ska du:

  • gå inomhus
  • lyssna på radio eller titta på TV, se kanaler nedan 
  • stänga dörrar, fönster och stänga av ventilation

Viktigt meddelande-signalen följs av "Faran över", en 30–40 sekunder lång, sammanhängande signal.

Signalen testas klockan 15:00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Följande radio- och TV-företag ger information vid viktigt meddelande till allmänheten.

  • Sveriges Radios FM-kanaler
  • Sveriges Television
  • Sveriges Utbildningsradio
  • TV4
  • Kanal 5
  • Kanal 9

Efter att ett VMA har sänts ut, kan du också söka vidare information på till exempel webbplatsen Krisinfo.se, informationsnumret 113 13 eller på din kommuns webbplats.
 

Fakta

VMA står för viktigt meddelande till allmänheten och är ett varningssystem för att snabbt kunna nå många människor. När du hör signalen ska du: gå inomhus, lyssna på radio/TV, stänga dörrar och fönster.

Exempel på tillfällen när varningen kan rädda liv är vid gasutsläpp, stor brand med giftig rök eller annan allvarlig händelse.

 

 


Storstockholms brandförsvar
Skapat och publicerat av: Jonas Nyström
Senast uppdaterat: 2014-03-03