Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Johannes brandstation

Ledning och administration.

Besöksadress

Malmskillnadsgatan 64,
111 38 Stockholm

Postadress

Storstockholms brandförsvar
Box 1328
111 83 Stockholm

Telefon och fax

Telefon växel: 08-454 87 00
Växeln är öppen:
måndag - torsdag 08.00 - 16.30
fredag 08.00 - 16.00

Fax: 08-454 89 01
E-post: registrator@ssbf.brand.se

 

 

Johannes brandstation är Storstockholms brandförsvars näst äldsta brandstation. Arkitekt för huvudbyggnaden var hovintendent Axel Nyström. Stationen invigdes den 9 oktober 1878 av överståthållaren.

Ända sedan 1878 har Johannes brandstation varit Stockholms huvudbrandstation och numera även huvudbrandstation i Storstockholms brandförsvar. Under denna tid har brandstationen byggts om och till ett flertal gånger för att kunna fullfölja sina uppgifter. Här finns Storstockholms brandförsvars ledning och delar av administrationen samt ledningsfordon.

År 2008 har Räddningscentral (RC) Stockholm som tidigare varit placerad på Johannes brandstation slagits samman med RC Norr i Täby. Tillsammans utgör de nu Storstockholms räddningscentral (SSRC). Verksamheten är placerad på Täby brandstation.

Förbundsdirektör

Förbundsdirektören är den högste befattningshavaren i Storstockholms brandförsvar. Förbundsdirektör är Svante Borg och tf. räddnings- och utvecklingschef är Peter Arnevall.

Räddningschef i beredskap

Räddningschef i beredskap (RCB) är den funktion som har räddningschefens delegation att agera som räddningschef i operativa frågor. RCB har beredskap i hemmet dygnet runt. I samband med stora och långvariga insatser leder RCB normalt arbetet i räddningscentralens stab.

Bemanning

Från Täby sköts utalarmering samt inre ledning för Storstockholmsregionens brandstationer. Storstockholmsregionen består av kommunerna Danderyd, Lidingö, Solna, Sundbyberg, Stockholm, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Vid större insatser där två eller flera stationer är inblandade sköts den yttre ledningen av personal från Johannes. Dessa är vakthavande brandingenjör (VBI). Till sin hjälp har VBI ledningsoperatör (LOP) samt befälsbilarna 1180 och 1080. VBI fungerar som räddningsledare/insatsledare och skadeplatschef vid större insatser. I RC (räddningscentralen) svarar brandmästare för inre tjänst och för den inre ledningen. Till sin hjälp har han tre ledningsoperatörer (LOP).

Räddningscentralen

Vid Johannes brandstation har Räddningscentralen (RC) funnits ca 30 m ner i berget. Planeringen för anläggningen började redan under 1991, men byggnadsarbetena började först i början av 1994. Bergarbetena blev klara sommaren 1995 och ungefär samtidigt påbörjades stomkonstruktionen för själva centralen. Centralen invigdes den 21 november 1997.

Huvudbyggnaden i räddningscentralen är en tvåvåningsbyggnad som omfattar 3 000 kvadratmeter. Den är inrymd 25 meter ner under brandstationen i ett stort bergrum. Centralen fungerar som en sluten självförsörjande anläggning under kristid. Det omgivande berget och inbyggnaden skall motstå konventionella vapen utan att allvarliga skador uppstår. Centralen är försedd med gasskydd och luftreningsanläggning för att ge skydd mot C-stridsmedel. Berget och gasskyddet ger även ett begränsat skydd mot kärnvapen.
Mitt i centralen ligger det stora trafikrummet. Här tar SOS-operatörerna emot 112-samtal dygnet runt. Normalt arbetar 24 operatörer tillsammans, men centralen är dimensionerad för 34 operatörsarbetsplatser vid ett krigs- eller beredskapsläge.

På båda sidor om trafikrummet ligger lokaler i två plan. Den ena sidan rymmer ordersal, sammanträdesrum, storrum, arbetsrum m m avsedda för krigsfunktionen. Dessa rum utnyttjas i fredstid för stabsarbete, utbildning och övning. I den andra sidan ligger ventilationsanläggning samt radio-, tele- och datacentraler i bottenvåningen och fredstida personalutrymmen i övre planet.

När man byggde bergrummet passade man på att uppföra ett kontorshus till en del av administrationen på SOS Alarm AB.

Bilar

  • Bil 1480 - jourhavande brandchef
  • Ledingsfordon 1180 - vakthavande brandingenjör
  • Ledningsfordon 1080 - överbrandmästare yttre/insatsledare
  • Bil 1380 - jourhavande brandinspektör