Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Östermalms brandstation

 

Besöksadress

Artillerigatan 69,
114 45 Stockholm

Postadress

Storstockholms brandförsvar
Box 1328
111 83 Stockholm

Telefon och fax

Telefon växel: 08-454 87 00
Växeln är öppen:
måndag - torsdag 08.00 - 16.30
fredag 08.00 - 16.00

Brandmästare: 08-454 88 22
Brandförman: 08-454 88 32
Fax: 08-406 86 08

Enhetschef Östermalm

Jörgen Larsson

 

Östermalms brandstation är en av de tre som ligger i Stockholms innerstad. Vaktdistriktets område begränsas i norr av Ålkistan (kommungräns mot Solna), i öster av Blockhusudden, i söder av Helgeandsholmen och slutligen i väster av Vasagatan/Dalagatan.
1925 började man planera en ny brandstation på Östermalm. Stockholms Stads Brandstodsbolag ställde medel till förfogande. En ny stationsbyggnad började uppföras i kvarteret Ripan vid Artillerigatan 69. Arkitekt var Gustav Laurelius. 16 oktober 1925 började grundläggningsarbetet. 2 mars 1927 invigdes Östermalms nya brandstation. Samma dag stängdes den gamla stationen på Skeppargatan 34 från 1891 samt Djurgårdens brandstation.

Under 2007- 08 flyttade stationen tillfälligt till Storängsbotten. Under drygt ett år har Östermalms brandstation på Artillerigatan genomgått en renovering. Här har bytts avloppsstammar, vattenledningar och el. Våtutrymmen och kök har rustats upp och målnings- och reparationsarbeten utförts. Återflyttningen till Artillerigatan ägde rum i februari 2009.

Invånarantal: ca 180 000 (mångdubblas under dagtid vardagar)

Specialenheter

Har ett lastväxlarfordon med specialstegen ”Alley Cat” för bakgårdar och trånga gränder.
SMC, d v s storskalig släckutrustning för cisternbrandsläckning, placerad på Loudden. Ämnad att skickas inom och utom landet vid begäran om hjälp. Har varit på uppdrag i bl a Venezuela.

Bilar

  • Släck/räddningsbil 1210
  • Stegbil 1220
  • Släck/räddningsbil 123
  • Lastväxlare 126
  • Stegfordon, ”Alley Cat” 128