Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Solna brandstation

Besöksadress

Ekensbergsvägen 87
169 31 Solna

Postadress

Storstockholms brandförsvar
Box 1328
111 83 Stockholm

Telefon och fax

Telefon växel: 08-454 87 00
Växeln är öppen:
måndag - torsdag 08.00 - 16.30
fredag 08.00 - 16.00

Brandmästare: 08-454 89 60
Fax: 08-454 89 63

Tf. enhetschef Solna

Emil Westerdahl

 

Små borgarbrandkårer

I kommunerna Solna och Sundbyberg fanns sedan 1920-talet små borgarbrandkårer som hade deltidsanställda brandmän. Det vill säga brandmännen hade andra yrken och larmades in vid brand för att utföra sin brandmannasyssla. Dessa borgarbrandkårer fanns bl a i orterna Råsunda, Hagalund, Huvudsta, Lilla Alby, Ursvik och Duvbo. Sundbyberg fick stadsrättigheter 1927 och Solna 1943. Närheten till Stockholm gjorde att städernas befolkning stadigt ökade. Här låg också flera stora industrier. Städerna började se över sin räddningstjänst.

Solna - Sundbybergs brandförsvarsförbund

År 1949 beslöt man att gå samman i ett brandförsvarsförbund. Då bestämde man sig också för heltidsanställda brandmän och för att bygga en ny gemensam brandstation. Det blev den gamla bondgården Ekenbergs mark som köptes för ändamålet. Den låg bra till och nära både Sundbybergs och Solnas tätbebyggelse samtidigt som det var mycket lite bebyggelse i närheten av gårdstomten. Idag har tätbebyggelsen kommit brandstationen in på knutarna.

Uppdraget att rita en ny brandstation fick arkitekten George Scherman. 1957 var bygget klart och man flyttade in i den nya stationen med adress: Ekenbergsvägen 87. Och här ligger brandstationen kvar än i dag.

Avtal med Stockholm

År 2002 gick kommunerna Solna, Sundbyberg och Stockholm in i ett avtal där Stockholms brandförsvar skötte räddningstjänsten i kommunerna Solna och Sundbyberg. År 2004 - 2005 renoverades stationen och återinvigdes i maj 2005.

Sedan 1 januari 2009 sköter Storstockholms brandförsvar räddningstjänst i kommunerna Solna och Sundbyberg och åtta andra kommuner i Stockholms län.

Bilar

  • Släck/räddningsbil 2010
  • Stegbil 2030  
  • Lastväxlare 2040 


Täckstyrkan

Täckstyrkans bemanning är 3 man (1+2) och har sin geografiska basplacering på Solna brandstation. Styrkan förfogar över släck-/räddningsbil 1610. Täckstyrkan är i tjänst måndag - fredag 07.30 - 17.30.