Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Katarina brandstations historia

Det ägde rum en stor hotellbrand i City i början av 1870-talet då elva människor omkom. Då kom stadens invånare till undsättning med hinkar och baljor och bildade släckkedja. Men det förslog inte långt och hotellet brann ned och elva personer dödades och ännu fler skadades. Då fick stadens politiker nog och inrättade en särskild brandkår efter militära principer. Många marinsoldater blev t ex brandmän. Beslutet om en särskild brandkår togs i fullmäktige år 1875 och 1876 invigdes Katarina brandstation och 1878 Johannes brandstation.

Den nya yrkeskåren fick snabbt visa vad den gick för genom att släcka två historiska bränder i Stockholm hösten 1878 - den ena i Eldkvarn (där Stadshuset idag står) och den andra i Tyska kyrkan. Här delger vi en del av brandförsvarets historia genom att beskriva Katarina brandstations historia.

Världens äldsta fortfarande operativa station "GUDS HÄRLIGA MILDA OCH MÄKTIGA HAND BEVARA VÅR STAD FRÅN ELD OCH BRAND" så löd brandvaktens rop om natten, varje gång kyrkklockorna slagit timslaget och vakten förkunnat vad klockan var slagen.

1875 - Den 30 oktober utkom, enligt beslut av stadsfullmäktige 1 december 1874, en ny brandordning för Stockholms stad. Där bestämdes följande: För elds dämpande under vanliga förhållanden och räddningsarbetes verkställande skall finnas en särskild, på militärisk fot ordnad, under befäl ställd och för ändamålet övad kår av minst hundra man förutom befäl och underbefäl.

Stadsvakten upplöstes som ända sedan sin tillkomst, omkring 1600, hade haft till uppgift att vaka över säkerheten i Stockholm.

1876 - Den 1 juli flyttade brandkårens huvudstyrka under Brandlöjtnantens befäl in i den västra delen av kasernen jämte gårdsflygeln, som inreddes till Katarina brandstation. Det gamla stallet fick ny inredning och där du bland annat kunde träffa hästarna Odin, Athos, Argus och Frithiof. Katarina brandstation hade åtta hästar. Brandkåren övertog tjänsten som tornväktare i Katarina kyrka. Tornväktaren skulle vid eldsvåda på Södermalm klämta två slag.

1895 - Nu genomfördes en stor om- och tillbyggnad av brandstationen. Stallbyggnad med plats för nio hästar uppfördes. Vidare anordnades ett nytt större spruthus vid Tjärhovsgatan och bostadshus i sten i två våningar för underbefäl.

1903 - Vaktrummet i Kasernflygeln inreddes till Telegrafrum. Mer utrymme behövs för telegraf och telefoner.

1910 - Automobiliseringen påbörjas.

1915 - Byggs ett större dagrum för personalen och stallet blir garage för bilar. Hästarnas tid är förbi.

1920 - Elektrisk belysning införs i alla lokaler.

1925 - Dagrummet ändrades om till telegrafrum.

1956 - Farsta brandstation invigs, personal flyttades över från Katarina brandstation.

1985 - Blev Katarina brandstation ombyggd och renoverad. De stora logementen blev hotellförläggning, köket flyttades närmare dagrummet, tvättrum och tvättstuga moderniserades. Utryckningskläderna flyttades från garaget.

1986 - I de gamla vackra valven från 1783 i anslutning till museet, iordningställer personalen en festlokal som får namnet "Bergsprängargränd".

1990 - Den 17 maj brinner Katarina kyrka ned. År 1723 brann kyrkan sist och den gången strök också 500 trähus med i omgivningarna.

1992 - Polisstallet byggs om till Brandkårsmuseum, spiltstolpar och kakelugn bevaras.

2000 - Brandbåten med personal flyttas till Katarina brandstation. Båten har sin plats vid Slussen.

2001 - Förebyggandeavdelningen på Johannes utlokaliseras till brandstationerna. Några ”luckor” i den västra delen omvandlas till kontor. Köket flyttas till polisstallsvinden och utrymme skapas för sex nya ”luckor”.

2009 – Stockholms brandförsvar går samman med Södra Roslagens brandförsvarsförbund och bildar det nya förbundet Storstockholms brandförsvar.