Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Jobba hos oss

Inom brandförsvaret finns ett antal olika yrkesgrupper som arbetar med alarmering och utryckning. Det är brandmän, brandingenjörer och ledningsoperatörer.

Förutom de här tre nämnda yrkesgrupperna finns ett flertal andra befattningskategorier inom brandförsvaret, bl.a. verksamma inom de områden som beskrivs under rubriken ”Vad gör vi?”

Brandman

Arbetsuppgifterna som brandman består av såväl olycksavhjälpande som olycksförebyggande arbete. Arbetstid i huvudsak skiftgång, där dagtidstjänst kan förekomma. En brandman möter olika situationer och uppdrag i sin vardag vilket ställer krav på kompetens, personlig färdighet och fysisk förmåga.

Exempel på arbetsuppgifter du får som brandman i SSBF

 • Förebyggande information till exempelvis skolor, äldreboenden och andra grupper i samhället.
 • Övrig information om vår verksamhet i samband med insats, studiebesök på brandstationerna och vid andra tillfällen då brandförsvaret deltar i offentliga sammanhang ute i samhället.
 • Skadeavhjälpande arbete vid exempelvis brand i byggnad, trafikolyckor, drunkningstillbud, olyckor med farliga ämnen, olyckor med spårbunden trafik och hjärtstoppslarm.

Rekrytering

För att arbeta som brandman är grundkravet Myndighetens för samhällsskydd och beredskap, MSB:s, utbildning i skydd mot olyckor, SMO, eller motsvarande kunskaper förvärvat på annat sätt. Utförlig kravprofil anges i samband med respektive ansökningstillfälle.

Vid antagningstester ingår följande moment:

 • Kompetensbaserad intervju
 • Klaustrofobitest
  • Efter muntlig och skriftlig instruktion utföra uppgifter och orientera sig i mörkt och slutet utrymme med rökdykarutrustning.
 • Höjdtest
  • Efter muntlig eller skriftlig instruktion, klättra 22 meter upp i maskinstege och utföra uppgifter enligt instruktion, och därefter klättra ned.
 • Förartest
  • Efter muntlig eller skriftlig instruktion framföra och manövrera fordon i en körgård och normal trafikmiljö.
 • Åldersrelaterade fysiska tester, enligt storstadsmodellen
 • Sim- och livräddning, enligt Guldbojen

Sökande som via urval går vidare i rekryteringsprocessen genomför som ett sista steg en medicinsk tjänstbarhetsbedömning. Företagshälsovården genomför hälso- och läkarundersökning, arbets-EKG och drogtest.

Introduktionsutbildning

Den nyanställde genomgår introduktionsutbildning med en längd på upp till fem veckor. Utbildningens syfte är att ge den nyanställde kännedom om operativa rutiner och arbetsmetoder för att utföra de vanligaste förekommande arbetsuppgifterna vid typolycka inom SSBF insatsområde. Placering sker därefter vid någon av Storstockholms brandförsvars 15 brandstationer där personal- eller kompetensbehov föreligger.

Utbildning i Skydd Mot Olyckor (SMO)

Utbildningen till brandman sköts av MSB. Det är en tvåårig eftergymnasial utbildning som man söker till på betyg och tester. En termin i utbildningen utgör praktik på någon av landets brandstationer.

På → MSB:s hemsida kan du läsa mer om utbildningen. Du kan även ringa på tel: 0771-240 240 och få besked. 

Räddningspersonal i beredskap (deltidsbrandman)

Räddningstjänstperonal i beredskap (deltidsbrandman) har brandmannayrket vid sidan om sitt ordinarie arbete. Du har jour var fjärde vecka och under jourveckan ska du vara på brandstationen inom sex minuter efter att larm mottagits.

Räddningsvärnsman

Räddningsvärnen bemannas av personal som kallas in vid behov. De har inte beredskap som hel- och deltidskollegor utan rycker ut vid larm om de är tillgängliga.
 

Brandingenjör eller civilingenjör i riskhantering

Som brandingenjör eller civilingenjör i riskhantering kan du arbeta med många olika arbetsuppgifter inom hela verksamhetsområdet, exempelvis:

 • Kvalificerade riskfrågor inom samhällsplaneringsprocessen, byggprocessen och tillsynsprocessen
 • Olycksförebyggande arbete, rådgivning, utbildning
 • Utveckling och lärande
 • Projektledning och arbetsledning

Efter särskild prövning kan det även finnas möjlighet att arbeta inom den operativa organisationen som vakthavande brandingenjör/räddningsledare vid större insatser eller som operativ chef på räddningscentralen.

Det finns också möjlighet för studenter från utbildningarna i Luleå och Lund att göra praktik- och examensarbete inom Storstockholms brandförsvar.

Hur blir man brandingenjör eller cibilingenjör i riskhantering?

Utbildningen till brandingenjör finns på → Lunds Tekniska Högskola och → Luleå Tekniska Universitet. Civilingenjör i riskhantering finns i Lund.

Ledningsoperatör

Som ledningsoperatör arbetar man i skift med att ta emot larm från SOS Alarm och larma ut räddningsfordon. Läs mer om → Storstockholms räddningscentral.

 


Storstockholms brandförsvar
Skapat av: Anderz Holm
Publicerat av: Jonas Nyström
Senast uppdaterat: 2014-09-15