Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Fackliga organisationer

Denna sida innehåller information från respektive facklig organisation. Informationen uppdateras i takt med att de fackliga organistationerna själva inkommer med uppgifter.

Kommunal

Kommunal är Sveriges största fackförbund med över 500 000 medlemmar. De flesta har kommuner som arbetsgivare, men fler och fler är anställda i privata företag. Många är också anställda i landsting. Här hittar du mer information från Kommunal sektion 52 som organiserar medlemmar från räddningstjänsten. Även information från SSBF:s huvudskyddsombud, Matts Jangerstad, finns här.

→ Kommunal - räddningstjänst

 


 

BRF - Brandmännens riksförbund

Sveriges branschorganisation för räddningstjänst. Alla som arbetar inom räddningstjänst kan bli medlemmar i BRF. Med andra ord så är vi ett branschförbund som organiserar alla kategorier av brandpersonal. Fortitudo et sapentia.

→ BRF
 

 


 

Ledarna

Ledarna – Sveriges chefsorganisation – är den första organisation i Sverige som bildades av chefer för chefer. Detta skedde år 1905. Grundidén är lika giltig nu som då: chefer hjälper chefer till framgång. Här hittar du allt om chefsorganisationen Ledarna. För information och personlig service om Brandbefälsföreningen i SSBF kontaktar du styrelsen på telefon: 070-241 51 42 (Ulf Leijon).

→ Ledarna

 


 

SACO

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, kämpar för ett starkare Sverige med kunskapen i centrum. Saco består av 23 självständiga fack- och yrkesförbund.

Om du vill komma kontakt med SSBF:s lokala Saco-representanter är du välkommen att kontakta ordföranden Jan Johnson, telefon 08-454 87 37, e-post jan.johnson@ssbf.brand.se eller vice ordföranden Kjell Wahling, telefon 08-454 87 33, e-post kjell.wahling@ssbf.brand.se.

→ SACO

 


 

Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Har du frågor eller funderingar kan du höra av dig till ordförande Lars Thidevall, 070-764 87 31 eller vice ordförande Göran Norman, 070-368 30 73. Mikael Ekman, 070-764 88 90 är vår representant för skyddsfrågor. 

Under kontorstid kan du också ringa Vision Direkt, 077-144 00 00.


Övriga medlemmar i styrelsen är: Elisabeth Andrén, Jonas Fröjmark, Lars Lindberg och Sonja Noreheim. Styrelsen möts måndagar innan MBL-förhandlingar som normalt sker varannan tisdag. Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar inför förhandlingarna.

→ Vision