Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Rekryteringsprocess i Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar arbetar i enlighet med den evidensbaserade metoden kompetensbaserad rekrytering. Metoden möjliggör att rätt person/kompetens hamnar på rätt plats utifrån mål, kravprofil och uppdrag.

Att arbeta utifrån ett kompetensbaserat synsätt bidrar således till en strategisk kompetensförsörjning och en intern och extern rekryteringsprocess fri från diskriminering. Organisationens rekryteringsgrupp och chefer med rekryteringsansvar har fått utbildning i metoden och utbildas fortlöpande. Medlemmarna i rekryteringsgruppen har även de rekryterats efter urval i enlighet med kompetensbaserad metod.

Beslut om att rekrytera en medarbetare såväl internt som externt ska föregås av en noggrann prövning. När beslut om rekrytering har fattats så inleds arbetet med att kartlägga vilka krav som ställs i den aktuella befattningen och därefter formuleras en kravspecifikation och tidsplan. Annons utformas och efter annonseringstidens utgång genomförs en genomgång av inkomna ansökningar och ett urval utifrån uppställd kravprofil.

Efter genomförda intervjuer så görs en bedömning av vem som bäst uppfyller den uppställda kravprofilen. Beroende på vilken rekrytering det handlar om så kan den fortsatta processen handla om tester/djupintervju och/eller en andra intervju.

170802_SSBF_Rekryteringsprocess.png

 


Storstockholms brandförsvar
Skapat av: Christa Johansson
Publicerat av: Jonas Nyström
Senast uppdaterat: 2017-06-29