Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Politiska styret

Den 1 januari 2009 bildades Storstockholms brandförsvar genom att f.d. Stockholms brandförsvar och f.d. Södra Roslagens brandförsvarsförbund gick in i ett gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst. Följande kommuner omfattas av det nya förbundet: Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.

Kommunernas ansvar för samhällets samlade risk- och olyckshantering, har en potential att utvecklas genom att ta till vara möjligheterna att samnyttja kommunernas enskilda resurser för skydd mot olyckor. Stordriftsfördelarna ska tillvaratas samtidigt som den lokala närheten på såväl kommun- som individnivå värnas. Sammantaget ska den nya organisationen skapa mervärden för kommunerna och medborgarna.

→ Förbundsordningen är det avtal som reglerar förhållandet mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet och tydliggör politisk styrningsform samt vilka uppgifter kommunalförbundet ska överta/utföra.

Från och med den 1 januari 2013 har Storstockholms brandförsvar en ny förbundsordning, fastställd av medlemskommunerna. Den nya förbundsordningen innebär att förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse ersatts av en direktion.