Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Räddningstjänst och beredskap

Storstockholms brandförsvar ska snabbt kunna hjälpa och stödja människor som har råkat ut för bränder eller andra nödlägen de inte själva kan råda över. Denna beredskap upprätthålls genom en väl utbildad och övad personal med behövliga fordon och annan utrustning. Den utryckande verksamheten regleras i förbundets handlingsplan.

Vår beredskap omfattar 16 brandstationer varav en station med kombinerad dagtid/deltidsberedskap och en deltidstation. Dessutom finns det i förbundet nio stycken räddningsvärn. Storstockholms brandförsvar har personal i beredskap dygnet runt inklusive räddningschef i beredskap och en debriefingledare. Dagtid finns ytterligare 9 man i beredskap.

Vi har också beredskap för olika specialfunktioner som:

  • Maritime incident response group, MIRG
  • Internationell snabbinsatsstyrka, SWIFT
  • Räddningsdykning i länet
  • Storskalig släckutrustning, SMC
  • Länskemberedskap
  • Hjälp vid räddningsinsatser inom länet
  • Inre och yttre ledning, FRYL

Bevittnat hjärtstopp

Plötsligt oväntat hjärtstopp drabbar mer än 10 000 personer i Sverige varje år. Den allra vanligaste orsaken är att ett elektriskt kaos i hjärtat, ett så kallat kammarflimmer. Hjärtat kan startas igen med en elchock genom med hjälp av en hjärtstartare. Elektroderna kopplas upp på patienten och apparaten gör en analys av hjärtrytmen. Hjärtstartaren ger hjärtat en omstart vilket gör att det kan få normal rytm igen. Det är hjärtstartaren som analyserar hjärtrytmen och rekommenderar om en defibrillering ska ske vilket betyder att man alltid gör rätt om man följer instruktionerna.

Minska insatstiden

Vid ett hjärtstopp utanför sjukhus har den drabbade mycket små chanser att klara sig. Tiden är avgörande. Om hjärtat startas inom en till två minuter så får kroppen inga skador alls. Ju längre tid som går innan hjärtat kan starta, ju större är risken för skador och ju svårare blir skadorna. Genom ett avtal mellan Storstockholms brandförsvar, Stockholms läns landsting och ambulanssjukvården kan våra utryckningsstyrkor larmas till bevittnade hjärtstopp i väntan på ambulans. Det innebär att insatstiderna minskar rejält. Till exempel tar det idag cirka 15 minuter för ambulansen att nå Vaxholm från Österåker eller Danderyds sjukhus. Brandstyrkan, som har utbildning och hjärtstartare kan vara på plats inom fem minuter. Med detta avtal har chanserna att överleva förbättrats för den enskilde.

Kedjan som räddar liv

Vid misstänkt hjärtstopp ska man omedelbart ringa 112. Om patienter med hjärtstopp får hjärt-lungräddning innan ambulansen kommer, ökar möjligheten att överleva med 2-3 gånger. En snabb defibrillering är avgörande för möjligheten att överleva och sker defibrillering inom 3 minuter räknat ifrån hjärtstopp kan ge en överlevnad på upp till 75 %.