Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Specialkompetenser

KEM - farliga ämnen

Farliga ämnen är ett av specialområdena inom Storstockholms brandförsvar. Vår del av den länsövergripande verksamheten är förlagd till Farsta brandstation. Här finns personal med specialkompetens och utbildning vid räddningsinsatser där befarat CBRNE, kemiska, biologiska, radioaktiva, nukleära och explosiva, ämnen är inblandade. För ändamålet ingår särskild utrustning i form av en specialcontainer med bland annat skyddskläder och skyddsutrustning för insatser där farliga ämnen befaras.

MIRG – maritime incident response group

I MIRG-styrkorna finns specialtränade brandmän som ska kunna göra räddningsinsatser vid större fartygsolyckor. MIRG-styrkorna finns förlagda på Katarina och Farsta brandstationer. De är tränade att bland annat via helikopter ta sig ombord på fartyg för att göra räddningsinsatser och släcka bränder. Det här sker på uppdrag av Sjöfartsverket och Kustbevakningen. Insatserna leds av JRCC, joint rescue coordination centre, i Göteborg som utgör räddningscentral för flyg- och fartygstrafiken i Sverige.

SMC – storskalig släckutrustning

En storskalig släckutrustning finns förlagd till Loudden strax öster om Stockholms frihamn. Det rör sid om specialutrustning som är framtagen tillsammans med olje- och gasbolagen. Utrustningen ägs av Nacka, Södertälje, Västerås, Norrköping, Västervik och Gotland. Kompetens finns för att kunna stävja en eventuell brand vid till exempel någon av de anläggningar för förvaring av olja/bensin som finns i Sverige. Denna SMC-utrustning kan används även vid andra insatser som skogs- och markbränder, tankbilsolyckor med mera.

Vattenlivräddning

Samtliga stationer i Storstockholms brandförsvar har utrustning för vattenlivräddning och utryckningspersonalen är utbildad för ytlivräddning. Kungsholmens brandstation har även utbildade räddningsdykare som betjänar hela länet. För att klara uppdraget har SSBF tillgång till ett antal båtar och fordon. Dessa resurser samverkar tillsammans för att rädda liv i våra vattennära miljöer med öar, stränder, kajer och insjöar. Vi samverkar och övar även tillsammans med andra myndigheter och organisationer i Stockholmsregionen.

Taksprängning

Vällingby brandstations brandmän är specialtränade på taksprängning. Det innebär håltagning i takkonstruktioner för att ventilera ut brandgaser. Tekniken används ofta vid vindsbränder.

RVR (restvärdesräddning)

På Kista brandstation finns en specialutrustad bil för restvärdesräddning. Kompetensen att använda utrustningen finns på varje station.

Landstingets katastrofenhet

På Värmdö brandstation finns landstingets katastrofenhet. Det innehåller bland annat två stora sjukvårdstält med 21 bårar.