Storstockholms Brandförsvar
Storstockholms Brandförsvar
English  |  Lättläst  |  Sitemap | A A A

Skriv ut
Vad gör brandförsvaret?

Många anlagda bränder drabbar skolor och förskolor och många förövare är under 18 år. Därför är de en prioriterad grupp i vårt förebyggandearbete.

Kunskap i förebyggande syfte

Vi förebygger anlagda bränder genom att förmedla kunskap om vad som kan göras för att försvåra för anläggaren. Det handlar bland annat om kunskap kring byggplanering, belysning och förvaring till fastighetsägare och verksamhetsutövare. Det handlar också om kunskap om vilka faktorer som ligger bakom en anlagd brand till skol- och fritidspersonal, till kommunens förvaltningar och fältassistenter.

Agerande efter en anlagd brand

Vi agerar efter en anlagd brand genom att stötta polisens utredningsarbete, hjälpa skolan eller fastigheten som är drabbad och inte minst, ge information och föra dialog med den eller de som har anlagt branden om de är identifierade. Om vi inte vet vem anläggaren är kan vi arbeta med allmän information om konsekvenser till skoleleverna.

De anlagda bränderna kostar närmare en miljard kronor per år. Genom samarbete kan vi minska antalet bränder och få ett säkrare och tryggare bostadsområde!